Förekomst av lokala komplikationer efter kranskärlsintervention via artären i handleden

DSpace Repository

Förekomst av lokala komplikationer efter kranskärlsintervention via artären i handleden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Förekomst av lokala komplikationer efter kranskärlsintervention via artären i handleden
Author Fåhraeus, Åsa ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2013
English abstract
Cardiovascular disease is one of the West's most common diseases. Diagnosis and treatment of constricted coronary arteries can be performed with contrast imaging and percutaneous coronary intervention (PCI). Studies have shown that puncture through the radial artery reduces complications such as bleeding and decreased cardiac events compared with a punction of arteria femoralis. A follow-up regarding local complications of trans-radial procedure is important. The aim of this study was to retrospectively evaluate the incidence of local complications after trans-radial coronary intervention after discharge. A total of 139 patients were contacted by telephone after 2-4 months. Inquiry was made according to a questionnaire concerning local symptoms related to the area around the wrist for trans-radial coronary intervention and whether the pulsations in arteria radialis were palpable or not. In this study, 91.4% of patients had no local complications after trans-radial coronary intervention. All patients had palpable pulsations in arteria radialis, and one of them had a weak radial pulse which had to be verified by Doppler. Twelve patients (8.6%) reported local symptoms of any kind. Seven patients (5%) had various problems such as pain, numbness, swelling and hematoma from the hand. Two patients (1.4%) had symptoms of wrist and another two had symptoms from the forearm and one had pain in the shoulder. Eight patients (6%) reported different persistent symptoms. The conclusion is that a punction of arteria radialis in coronary intervention has benefits such as bleeding complications and preventing decreased cardiac death versus a punction of femoral which has been shown in several other studies. The results of this study showed that nearly 10 % experienced mild local complications, especially in the hand. Furthermore, since the patients reported increased well-being postoperatively trans-radial procedures should be first choice in coronary intervention.
Swedish abstract
Kardiovaskulär sjukdom är en av västvärldens vanligaste sjukdomar. Diagnos och behandling av förträngda kranskärl kan tillföras med kontraströntgen och perkutan koronar intervention (PCI). Punktion via arteria radialis har i studier visat minskade blödningskomplikationer och minskade kardiella händelser jämfört med transfemoral punktion. Uppföljning avseende lokala komplikationer vid transradial procedur är angeläget. Syftet med denna studie var att retrospektivt utvärdera förekomsten av lokala komplikationer efter transradial kranskärlsintervention efter utskrivning. Patienterna (n=139) kontaktades per telefon efter 2-4 månader. Förfrågan gjordes enligt frågeformulär om lokala symtom relaterat till området kring handleden efter transradial kranskärlsintervention samt om palpabel radialispuls fanns I denna studie hade patienterna hade 91.4 % av patienterna inga lokala komplikationer efter transradial kranskärlsintervention. Alla patienterna hade palpabel radialispuls varav en hade svag radialispuls som verifierades med doppler. Tolv patienter (8.6 %) uppgav symtom på lokala komplikationer av något slag. Sju patienter (5 %) hade olika besvär som smärta känselnedsättning svullnad och hematom från handen. Två patienter (1.4 %) hade besvär från handleden och ytterligare två hade symtom från underarmen samt en hade smärta i axeln. Åtta patienter (6 %) hade olika typer av kvarstående besvär. Konklusionen är att radialispunktionen vid kranskärsintervention har fördelar som minskade blödningskomplikationer och förebyggande minskad hjärtrelaterad död jämfört med femoralispunktionen som vistas i flera studier. Resultatet i denna studie visade lindriga lokala komplikationer, framför allt i handen, hos knappt en tiondel av alla patienterna. Dessutom med tillägg av ökat välbefinnande postoperativt borde transradial procedur vara första handaval vid kranskärlsintervention.
Publisher Malmö Högskola och Skånes universitetssjukhus
Series/Issue Forskningstraineerapport;24
Pages 17
Language swe (iso)
Subject kranskärl
komplikation
arteria radialis
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15330 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics