Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen

DSpace Repository

Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen
Author Hortsch, Hanno ; Persson, Mats ; Schmidt, David
Date 2013
English abstract
The word "method" has its origin in the Greek word "hodos" (path) or "methodos" (way to something). This is about the "way" that leads to a certain "target". Refers to the method of teaching, it is the concrete way of going from teachers and learners to achieve an objective. As is well known, there are many different ways to a goal; it depends on the teacher in their role as tutor to. For targeted and effective instructional design there should always be action included with its principles. The nature of the learning objective, the acquisition of subject matter and the conditions of the learners include Criteria that must be considered when choosing the appropriate method. This guide gives an insight into an action-oriented, methodical repertoire for teaching and wants to give, teachers and lecturers who go into the field of vocational training and further education, a didactic-methodological support for the design of teaching and learning methods.
Swedish abstract
Ordet "metod" har sitt ursprung i det grekiska ordet "Hodos" (path) eller "methodos" (vägen till något). Det handlar om "vägen" som leder till ett visst "mål". Avser metoden undervisning, är det konkreta sättet att utgå från lärare och elever för att uppnå ett mål. Som är väl känt, finns det många olika sätt att nå ett mål, mycket beror på läraren i sin roll som handledare. Handling/agerande är ett effektivt verktyg för utformning och bör alltid ingå i utbildningar. Den typ av lärandemål och villkoren för de studerande är Kriterier som måste beaktas vid val av lämplig metod. Denna handbok ger en inblick i en handlingsinriktad, metodisk repertoar för undervisning och vill ge lärare och föreläsare som går in i området för yrkesutbildning och fortbildning, ett didaktiskt-metodiskt stöd för utformningen av undervisnings- och inlärningsmetoder.
Link http://www.tudpress.de/TUDpressXTC2013/product_inf... (external link to publication)
Publisher TUDpress
ISBN 978-3-942710-99-2
Language ger (iso)
Subject Teaching methods
Learning
Construction
Building
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/15338 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics