www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie

DSpace Repository

www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie
Author Persson, Mats ; Sigfrid, Lotta
Date 2013
English abstract
In the preliminary study, we can conclude that there is a great need for reconstruction measures throughout the Swedish building stock. This is particularly important from a sustainability perspective if we consider the demands of the construction sector. The requirement of work instructions for rebuilding and refurbishment measures are not expected to be affected by different management strategies for different housing or of the type of contract form that is current. Whether the measure is part of a larger remodeling project or performed on framework agreement as to the place in the same instruction. There are currently about 20 finished work instructions on the website www.ByggAi.se that are directly applicable to renovation work. A systematic development should begin to create additional approximately 100-150 working instructions. At the same time the design and availability of work instructions should be developed.
Swedish abstract
I den genomförda förstudien kan vi konstatera att det finns ett stort behov av upprustnings- och ombyggnadsåtgärder i hela det svenska byggnadsbeståndet. Detta är viktigt inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv om vi betänker de krav som ställs på byggsektorns bidrag.Behovet av arbetsinstruktioner för ombyggnads- och ROT-åtgärder bedöms inte påverkas av olika förvaltningsstrategierna för olika bostadsbolag eller av vilken typ av upphandlingsform som är aktuell. Oavsett om åtgärden ingår som en del i ett större ombyggnadsprojekt eller utförs på ramavtal så ska den genomföras enligt samma instruktion. Det finns idag cirka 20 färdiga arbetsinstruktioner på hemsidan www.ByggAi.se som är direkt tillämpliga på renoveringsarbeten. Ett systematiskt utvecklingsarbete bör påbörjas för att skapa ytterligare cirka 100-150 arbetsinstruktioner. Samtidigt bör utformning av och tillgänglighet till arbetsinstruktionerna utvecklas.
Publisher Malmö högskola
SBUF
Language swe (iso)
Subject Ombyggnad
Renovering
Arbetsinstruktion
Miljonprogrammet
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/15339 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics