Varför är elever ointresserade av naturvetenskap och vad bör förändras i undervisningen?

DSpace Repository

Varför är elever ointresserade av naturvetenskap och vad bör förändras i undervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varför är elever ointresserade av naturvetenskap och vad bör förändras i undervisningen?
Author Andersson, Therése
Date 2013
Swedish abstract
Studier har visat att elever har ett lågt intresse för skolans naturvetenskap. Flera internationella tester och insatser har gjorts, men intresset har inte ökat. Det verkar istället som att intresset minskat de senaste åren. Naturvetenskaplig kunskap är viktig både för att eleverna ska förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle där de ska ta ställning till olika samhälliga problem och för att naturvetenskapen spelar en viktig roll i samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete, vilket är en litteraturöversikt, är att ta reda på om elever har lågt intresse för naturvetenskap i skolan och i så fall varför. Vidare är syftet att ta reda på vilka förändringar av undervisningen som bör göras för att elevernas intresse ska öka. Resultaten från litteraturöversikten visar på att elever visst har ett intresse för naturvetenskap, men inte den som presenteras i skolan. Däremot intresserar de sig för den naturvetenskap de möter i TV och tidningar. Elever är dock intresserade av vissa delar av den naturvetenskap som undervisas i skolan. Det verkar som att de flesta av de intressanta delarna ingår i biologi, varför eleverna också tycker detta ämne är mer intressant än fysik och kemi. Det verkar vidare som att det innehåll som lärarna undervisar till stora delar sammanfaller med det eleverna tycker är minst intressant. Elever tycker vidare att de naturvetenskapliga ämnena är tråkiga och abstrakta. Undervisningen riktar sig ofta bara till de elever som ska läsa vidare inom naturvetenskap och är inte allmänbildande i den omfattning den borde vara. För att öka elevernas intresse bör en del förändringar göras när det gäller den naturvetenskapliga undervisningen. Den måste i större utsträckning kopplas till elevernas vardag och egna liv. Media måste få ta större del både i undervisningen och i lärarnas planering av undervisningen, då eleverna verkar vara mer intresserade av den naturvetenskap som de ser på TV och läser om i tidningar. Vidare bör undervisningen bli mer allmänbildande, så att fler elever än de som ska studera vidare inom naturvetenskap ser någon relevans i att läsa naturvetenskap samt för att naturvetenskapen ska kunna motivera sin plats i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Naturvetenskap
Undervisning
Intresse
Elever
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/15341 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics