Bristen på likvärdighet - en analys kring betyg och rättvisa

DSpace Repository

Bristen på likvärdighet - en analys kring betyg och rättvisa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bristen på likvärdighet - en analys kring betyg och rättvisa
Author Olli, Magnus
Date 2013
Swedish abstract
Under senare tid har bristen på likvärdighet inom vårt utbildningssystem gjort sig allt mer påmind både medialt och från myndighetshåll. Min nyfikenhet och mitt intresse kring denna brist har tagit sin utgångspunkt i en undersökning av vad forskningssamhället har att säga kring ämnet samt vad som eventuellt i detta material enligt mig skulle kunna fungera som en väg kring nämnda problematik då denna trots åtgärder till stor del tycks bestå. Till min hjälp har jag använt mig av en normativ ansats med deliberativa kvaliteter som handlar om ett tillförande av en bördimension i arbetet med min textanalys angående nämnda problematik genom ett systematiskt övervägande kring olika alternativ för att nå eventuella förbättringar i ärendet. När det gäller resultaten har min litteraturgenomgång påvisat en omedelbar brist på likvärdighet inom det svenska skolväsendet gällande betyg och bedömning. Mina egna slutsatser är att något måste göras och då inte nödvändigtvis det nu ordinerade; mer av samma medicin fast i en tydligare förpackning och tillförandet av fler inspektioner för att säkerställa likvärdigheten. Istället lyfter jag fram en alternativ väg eller rättare sagt en ny tillämpning av rådande urvalsverktyg som enligt mig skulle kunna motverka de problem som redan finns inbyggda i vårt kriterierelaterade betygssystem. Eftersom detta system i sig inte är utformat för att differentiera, är det enligt mig nödvändigt att införa ett obligatoriskt högskoleprov som tillsammans med betygen ska utgöra urvalsgrunden för vidare studier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
betyg
högskoleprov
legitimitet
likvärdighet
rättssäkerhet
rättvisa
Handle http://hdl.handle.net/2043/15351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics