Erfarna fritidspedagogers syn på sin yrkesroll - En undersökning om förändringar de senaste 10 åren

DSpace Repository

Erfarna fritidspedagogers syn på sin yrkesroll - En undersökning om förändringar de senaste 10 åren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Erfarna fritidspedagogers syn på sin yrkesroll - En undersökning om förändringar de senaste 10 åren
Author Kvant Nilsson, Camilla
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hur yrkesrollen uppfattas när det gäller dess förutsättningar liksom även hur stor möjlighet det finns till självbestämmande som fritidspedagog. Undersökningen gjordes i två kommuner, Malmö och Eslöv, där fyra fritidspedagoger fick svara på hur det ser ut idag men också för tio år sedan. Resultatet visade på en brist när det gäller planeringstid för både fritidsverksamhet och skola. De intervjuade uttryckte frustration att planeringstiden inte räcker till. Bristen på tid för reflektion och planering innebär en risk att yrkesrollen inte förbättras. En slutsats i undersökningen är att fritidspedagoger agerar fler yrkesroller nu mot förr och att definitionen på fritidspedagog tycks mer komplicerad. Det uttrycktes att fritidspedagoger agerar mer kuratorer för barnen än pedagoger. Läroplanen har fått tydligare mål vilket lett till ändrad syn på aktiviteter och som fritidspedagog funderar man nu mer på vilka kunskapsmål en aktivitet uppfyller innan den planeras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidspedagog
Erfaren
förutsättningar
yrkesroll
fritidspedagogens yrkessyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/15357 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics