Effekten av tandrengöring med tuggpinnar i Zimbabwe - En fältstudie

DSpace Repository

Effekten av tandrengöring med tuggpinnar i Zimbabwe - En fältstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekten av tandrengöring med tuggpinnar i Zimbabwe - En fältstudie
Author Fransson, Maria ; Settergren, Sofia
Date 2013
Swedish abstract
I västvärlden använder de flesta personer tandborste för rengöring av tänderna. I andra delar av världen kan faktorer som ekonomi, kultur och religion bidra till att människor istället använder sig av tuggpinne som tandrengöringshjälpmedel. WHO rekommenderar och uppmuntrar användandet av tuggpinne som en effektiv metod för tandrengöring. Studiens syfte var att undersöka effekten av tandrengöring med tuggpinnar, jämfört med konventionell tandborstning, avseende förekomst av parodontit och karies hos individer i Zimbabwe. Studiens design var i form av en fältstudie som utformades så att två olika patientgrupper undersöktes. Den ena gruppen använde tandborste och den andra använde tuggpinne i sin dagliga rengöring av tänderna. Kariesprevalens och parodontitstatus registrerades. Populationen var fördelad på 26 individer i tandborstegruppen och 8 individer i tuggpinnegruppen. Resultatsammanställningen visade på en skillnad mellan grupperna med avseende på kariesprevalens. För tuggpinnegruppen var medelantal kariesangrepp 0,8 stycken per individ jämfört med 2,3 stycken per individ för tandborstegruppen. Skillnader i fickdjup mellan grupperna varierade. För fickor ≥4mm var medelantal 6,6 stycken per individ i tuggpinnegruppen och 4,8 stycken per individ i tandborstegruppen. För fickor ≥5mm var medelantal 4,0 stycken per individ i tuggpinnegruppen och 3,2 stycken per individ i tandborstegruppen. För fickor ≥6mm var medelantal 0,9 stycken per individ i tuggpinnegruppen och 1,7 stycken per individ i tandborstegruppen. Slutsatsen vi drar av detta arbete är att det finns en tendens att tuggpinne är bättre än tandborste avseende grav parodontit och karies. För att stärka dessa tendenser skulle man behöva rekrytera fler individer. De tendenser vi ser i denna studie går i linje med WHOs rekommendationer att uppmuntra användandet av tuggpinnar som effektiv metod för tandrengöring.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 16
Language swe (iso)
Subject Zimbabwe
Tuggpinnar
Tandrengöring
Miswak
Fältstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/15358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics