Skillnader i självvärdering mellan kvinnliga och manliga tandläkarstudenter vid en ”Objective Structured Clinical Examination” (OSCE)

DSpace Repository

Skillnader i självvärdering mellan kvinnliga och manliga tandläkarstudenter vid en ”Objective Structured Clinical Examination” (OSCE)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Skillnader i självvärdering mellan kvinnliga och manliga tandläkarstudenter vid en ”Objective Structured Clinical Examination” (OSCE)
Author Bergvall, Hanna
Date 2013
English abstract
The objective of this study was to compare dental student’s results at an Objective Structured Clinical Examination (OSCE) with their self-assessed results. These results were compared depending on gender. There are several studies published comparing gender differences in self-assessment in theoretical written exams. However there is a lack of knowledge regarding clinical examinations. At theoretical examinations it has been found that men tend to over-estimate their performance more frequently than women do. Whether these differences in self-assessment exist because men tend to over-estimate themselves, women tend to under-estimate themselves, a combination of both or the self-assessment is consistent with the result at the examination vary between different studies. All students (35 women, 16 men) at the Faculty of Odontology, Malmö University (sixth semester) were examined with an OSCE with 13 stations. The student’s real results at OSCE were compared with their self-assessed results at each station. The assessments were compared regarding gender. At most of the 13 stations there were no significant differences in over- and under-estimation regarding women and men. It was more difficult for men to assess their performance regarding impression with alginate, this difference was statistically significant. These misjudgments were mainly caused by over-estimation. There were no results indicating that women under-estimate their performance at greater extent than men. As opposed to studies where gender differences concerning self-assessment in theoretical examinations are studied, there were no significant differences in over- and under-estimation between genders in clinical examination evaluated in the present study.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att jämföra tandläkarstudenters reella resultat på en Objective Structured Clinical Examination (OSCE) med deras egenskattade resultat. Dessa resultat jämfördes sedan med avseende på genus. Ett flertal studier finns publicerade där man har beskrivit skillnader i självvärdering mellan kvinnor och män på teoretiska examinationer. Dock saknas kunskap där man granskar dessa skillnader vid examination av kliniska moment. Vid teoretiska prov har man funnit att män har en tendens att värdera sina prestationer högre än vad kvinnor gör. Om dessa skillnader i självvärdering beror på överskattning hos män, underskattning hos kvinnor, en kombination av båda eller att värderingen faktiskt överensstämmer med de verkliga resultaten varierar mellan olika studiers resultat. Samtliga elever (35 kvinnor och 16 män) på sjätte termin på Odontologiska fakulteten på Malmö högskola examinerades med en OSCE bestående av 13 stationer. Studenternas reella resultat på OSCE jämfördes med deras självvärdering för varje station. Kvinnliga och manliga studenters bedömningar jämfördes. På de flesta av de 13 stationerna förekom inga signifikanta skillnader i över- och underskattning mellan kvinnor och män. Män hade svårare än kvinnor att korrekt värdera sin prestation gällande avtryckstagning med alginat. Dessa missbedömningar berodde främst på överskattning. Ingen tendens till att kvinnor underskattade sin prestation i större utsträckning än män kunde konstateras. Till skillnad från studier där man undersöker genusskillnader i självvärdering vid teoretiska examinationer fann man i denna studie inga signifikanta skillnader i över- och underskattning mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 22
Language swe (iso)
Subject Assessment
dental student
dentistry
education
gender
Objective Structured Clinical Education
OSCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15359 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics