Betyg och bedömning i ämnet Bild

DSpace Repository

Betyg och bedömning i ämnet Bild

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betyg och bedömning i ämnet Bild
Author Waltersson, Ellen
Date 2013
Swedish abstract
Denna studiers syfte är att få inblick i hur lärare och elever tänker kring betygsättningen i ämnet bild och hur den nya läroplanen Lgr 11 har påverkat lärarnas bedömning i ämnet. Genom litteratur behandlas en historisk bakgrund av betyg i ämnet bild, likheter och olikheter av Lpo 94 och Lgr 11 och röster om det nya betygsystemet. Studien bygger på litteratur och intervjuer av fyra bildlärare och åtta högstadieelevers tankar kring betyg och bedömning i ämnet bild. Den första undersökningen skedde under 2010, då två lärare och fyra elever intervjuades. Den andra undersökningen skedde under 2013, då intervjuades två nya lärare och fyra nya elever. Resultatet av studien visar att i detta tidiga skede av den nya läroplanens införande, så väljer lärarna att följa sin egen väg i undervisningen. Lärarna väljer de delar i kursplanen som de anser att en elev bör kunna och de delar som läraren anser är viktiga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Betyg
Bedömning
Bildämnet
Skola
Lgr11
Handle http://hdl.handle.net/2043/15360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics