Forumspel, en metod mot mobbning?

DSpace Repository

Forumspel, en metod mot mobbning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Forumspel, en metod mot mobbning?
Author Lindroth, Monica
Date 2012
Swedish abstract
Monica Lindroth, 2012: Forumspel, en metod mot mobbning? En åttonde klass arbete med forumspel som pedagogisk metod. (Forum play, a method against bullying? An eighth grade work with the forum play as a pedagogical method. Pedagogiskt drama VI, forskningsmetodik och utvecklingsarbete, Malmö högskola. Syfte Huvudsyftet med följande studie har varit att ta del av elevernas åsikter om vad den pedagogiska metoden forumspel skulle kunna bidra med i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbning. Vidare har syftet varit att ta del av elevernas upplevelser under arbetet med forumspelen. Metod De metoder som använts i den här studien är dels en kvalitativ metod och dels en pedagogisk metod. De kvalitativa insamlingsmetoderna omfattar här dokumentering med hjälp av anteckningar samt en skriftlig utvärdering. Den pedagogiska metoden innebar att eleverna konstruerade fem dilemman som de upplevde hade med mobbning att göra och som de därefter gestaltade inför varandra, i syfte att pröva olika alternativ för att hantera problematiken. Inom metoden forumspel ges deltagarna möjlighet att agera utifrån en situation av förtryck, ett så kallat kritiskt frigörande perspektiv. Resultat och slutsats Studiens resultat av elevernas upplevelser och åsikter om forumspel visade att åtta av elva elever kan tänka sig att fortsätta använda forumspel som en pedagogisk metod, medan tre elever inte är intresserade. Positiva åsikter om forumspel, enligt eleverna, var exempelvis att det viktiga budskapet kom fram, att det var intressant att höra sina klasskamraters åsikter, att de fick nya synvinklar och att de kunde se att det fanns en chans att förändra en till synes låst situation. Negativa aspekter var exempelvis risken att känna sig utpekad om forumspelet påminde för mycket om verkliga händelser, att det som publik kan vara svårt att komma på ideér för hur man kan komma tillrätta med den problematik som gestaltas i forumspelen samt att det kan finnas risk för att en mobbare kan fortsätta mobba även under själva forumspelen, om inte pedagogen är uppmärksam och lyhörd. Nyckelord: Pedagogiskt drama, forumspel, kränkande behandling, mobbning och kritiskt frigörande perspektiv Handledare: Balli Lelinge Examinator: Feiwel Kupferberg
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Pedagogiskt drama
Forumspel
Kränkande behandling
Mobbning
Kritiskt frigörande perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/15361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics