Handledning - hur sjuksköterskan ser på sin roll att handleda sjuksköterskestudenter

DSpace Repository

Handledning - hur sjuksköterskan ser på sin roll att handleda sjuksköterskestudenter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handledning - hur sjuksköterskan ser på sin roll att handleda sjuksköterskestudenter
Author Carlsson, Linda ; Lundqvist, Jenny
Date 2005
English abstract
The purpose of this study was to gain further knowledge in what way the nurse interprets her part in supervising student nurses. To get the knowledge following questions were asked: How does the nurse feel about supervising student nurses? How does the nurse act when she is supervising? In what way does the nurse interpret her part in supervising? The study is empirical and was carried out through qualitative interviews with six professional nurses on a ward.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie var att få ökade kunskaper om hur sjuksköterskan ser på sin roll att handleda sjuksköterskestudenter. För att få det ställdes följande frågor: Hur känner sjuksköterskan inför att handleda sjuksköterskestudenter? Hur går sjuksköterskan tillväga då hon handleder? Hur ser sjuksköterskan på handledarrollen? Studien är empirisk och utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor på en vårdavdelning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject handledning
sjuksköterskestudent
sjuksköterska
intervju
handledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics