Allergirond i skolan - Skolpersonalens upplevelser avseende astma- och allergiframkallande faktorer på tio skolor i Malmö - en kvalitativ studie

DSpace Repository

Allergirond i skolan - Skolpersonalens upplevelser avseende astma- och allergiframkallande faktorer på tio skolor i Malmö - en kvalitativ studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Allergirond i skolan - Skolpersonalens upplevelser avseende astma- och allergiframkallande faktorer på tio skolor i Malmö - en kvalitativ studie
Author Malmberg, Jessica ; Skog Edlund, Caroline
Date 2005
English abstract
The objective of this qualitative study is to find out about school staff`s experiences at ten different schools in Malmö regarding the nine themes of Allergy Round in School. The increased prevalence of asthma and allergy has during the last decades been too rapid to only be explained as caused by genetical changes. The fast increase also has to do with changes in the physical environment and lifestyles, either through increased contact with allergens or through less contact with factors that previously protected individuals from developing allergy. As a response to this a multisectoral approach dealing with allergy issues has been initiated in Malmö. Through this cooperation schools in Malmö have been given the opportunity to join a project, aiming at strengthening the knowledge of asthma and allergy as well as to update their control regarding the factors Allergy Round in School deals with. Through Miljöförvaltningen in Malmö we have been given the task of introducing and implementing the Allergy Round in School in ten different schools in Malmö, though interviews with school staff. The tool we have used, Allergy Round in School, is a checklist of nine themes health, indoor environment, ventilation, furred animals, perfume, plants, smoking, food and sanitary care. The results from the interviews were analyzed according to the nine themes and are in this study accounted for both through theme by theme as well as through school by school. The results show that there is more to do at the schools when it comes to preventive methods of asthma and allergy.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att på tio skolor i Malmö undersöka skolpersonalens upplevelser utifrån de nio teman Allergirond i skolan utgör. Ökningen av astma och allergi har under de senaste decennierna varit alltför snabb för att kunna sättas i relation till förändringar i det genetiska arvet.I stället har ökningen samband med förändringar i miljö och livsstil, antingen genom ökad kontakt av allergener eller genom minskad kontakt med faktorer som tidigare skyddat mot allergiutveckling. Till följd av detta har ett tvärsektoriellt samarbete kring allergifrågor inletts i Malmö. I detta samarbete har Malmö skolor erbjudits att ingå i ett projekt som har till syfte att öka kunskapen kring astma och allergi samt att aktualisera egenkontrollen. Vi har i uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö fått möjlighet att introducera och genomföra allergirond på tio skolor i Malmö genom intervjuer av skolpersonal. Verktyget vi använt oss av, Allergirond i skolan, är en checklista som består av nio teman hälsa, inomhusmiljö, ventilation, pälsdjur, parfym, växter, rökning, kost och lokalvård. Materialet från intervjuerna analyserades i de nio teman Allergirond i skolan består av och redovisas dels tema för tema men även skola för skola. Resultaten visar att det finns mer att arbeta med på skolorna vad gäller astma- och allergiförebyggande åtgärder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject allergi
skola
kvalitativ studie
intervju
inomhusmiljö
astma
allergirond
Handle http://hdl.handle.net/2043/1538 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics