Utvärdering av bildkvalitet i digitala panoramaröntgenbilder, med och utan bildbehandling

DSpace Repository

Utvärdering av bildkvalitet i digitala panoramaröntgenbilder, med och utan bildbehandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Utvärdering av bildkvalitet i digitala panoramaröntgenbilder, med och utan bildbehandling
Author Gross, Heidi
Date 2013
Swedish abstract
Studien utvärderade bildkvaliteten hos digitala panoramaröntgenbilder och korrelerade denna med synbarhet av normalanatomiska strukturer i bilderna. Studien undersökte även påverkan av subjektiv bildbehandling med avsikt att förbättra synbarheten av strukturerna. 500 panoramaröntgenbilder (DICOM-format) framtagna med ett digitalt bildplattesystem utvärderades kvalitativt. Bildkvaliteten och synbarheten av utvalda normalanatomiska strukturer utvärderades i samtliga bilder. Bristande bildkvalitet medförde en subjektiv bildbehandling varefter en ny utvärdering gjordes. Enbart 10% av samtliga bilder var optimala. Felen bland de resterande bilderna dominerades av att patienten inte höll tungan mot gommen och positioneringsfel. Att patienterna ej höll tungan mot gommen påverkade i hög grad synbarheten av strukturer i maxilla. 80.5% (70 bilder) av alla bilder med horisontella positioneringsfel var till vänster, varav 8.6% (6 bilder) resulterade i en icke avbildad vänster käkled. Den mest effektiva kombinationen vid bildbehandling i studien visade sig vara en ökad kontrast och en minskad ljusstyrka vilket förbättrade bilder tagna utan tungan i gommen. Bilder med positioneringsfel var dock opåverkade av bildbehandling.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 2
Language swe (iso)
Subject anatomi
panoramaradiografi
bildkvalitet
bildbehandling
panoramaradiografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/15380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics