Utematematik: Vad står det i styrdokumenten och hur fungerar det i praktiken?

DSpace Repository

Utematematik: Vad står det i styrdokumenten och hur fungerar det i praktiken?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utematematik: Vad står det i styrdokumenten och hur fungerar det i praktiken?
Author Azraq Shafiqa, Faysal Hiba
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på lärarnas attityder till utomhusmatematik och dess koppling mellan teori och praktik i grundskolans tidigare årskurs 1-3. Vi vill veta hur utomhusmatematik förhåller sig till styrdokumenten, samt hur lärarna som använder utomhusmatematik omsätter styrdokumenten i sin undervisning utomhus. I vår studie har vi använt kvalitativ metod i form av intervju och observation samt videoinspelning som ett redskap för vårt studieresultat. Vi har intervjuat sammanlagt sex stycken lärare, tre som använder utomhusmatematik i sin undervisning, vars lektioner vi även observerat, och två som inte använder det så ofta samt en som inte alls använder utomhusmatematik. Resultatet av vår undersökning visar, att undervisning utomhus i matematik gör eleverna mer verksamma och nyfikna. Det leder också till att elevernas attityder kring matematik vänder sig till det positiva. Vi kom fram till att lärarna anser att styrdokumenten gällande matematikundervisning utomhus inte är tydliga. Dessutom anser lärarna att användandet av utomhusmatematik inte är vanligt i skolorna. Detta beror på lärarnas tolkning av kursplaner, samt vilka aktiviteter de väljer att använda utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Utomhuspedagogik
Utomhusmatematik
Styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/15383 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics