Orthodontic treatments in general practice in cooperation with orthodontists -A survey of the recommended appliances among orthodontists in Sweden

DSpace Repository

Orthodontic treatments in general practice in cooperation with orthodontists -A survey of the recommended appliances among orthodontists in Sweden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Orthodontic treatments in general practice in cooperation with orthodontists -A survey of the recommended appliances among orthodontists in Sweden
Author Hedrén, Pontus ; Ecorcheville, Agnes
Date 2013
English abstract
Abstract Objective: The aim of the present study was to obtain knowledge about different interceptive orthodontic treatments, investigate which orthodontic treatments are most frequently used by general practitioners and recommended by Swedish orthodontists and to see if the most common treatments corresponded to the educational dental program in orthodontics at Malmö University. Potential differences among groups were also investigated. Materials and methods: A PubMed search was made to investigate the literature of the most frequently used appliances in orthodontic treatment concerning the diagnoses and the appliances used in general practices. A questionnaire was sent to 169 consulting orthodontists to investigate the use of different appliances in cooperation with general practitioners. Results: A total of 153 articles were included in the literature study and frequently used treatments were presented. The most common appliance for correction of: - Posterior crossbite was the Quad Helix. - Anterior crossbite was a plate with Z-springs. - Class II malocclusion was the headgear activator, according to van Beek. A significant difference between genders was found, i.e. that female orthodontists recommended headgear activator more often than males for Class II in general practise. Conclusions: The choice of appliances mostly corresponded to what is most effective according to the literature included in the study and these are used in the educational program for dental students in Malmö. The differences between the genders of the orthodontists in choice of treatment are most likely due to the gender distribution of becoming orthodontists during the last five decades.
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte: Studiens mål var att uppnå kunskap angående olika interceptiva ortodontiska behandlingar, undersöka vilka ortodontiska behandlingar som är vanligast förekommande hos allmäntandläkare och rekommenderade av svenska ortodontister samt att undersöka om de vanligaste behandlingarna är de som lärs ut vid odontologiska fakulteten i Malmö. Potentiella skillnader mellan grupperna undersöktes också. Material och metod: En PubMed-sökning gjordes för att undersöka litteratur för de apparaturer som används mest frekvent. Ett frågeformulär utformades och skickades till 169 ortodontister med konsultationsverksamhet för att undersöka användningen av olika apparaturer som sker i samarbete med allmäntandläkare. Resultat: Totalt inkluderades 153 artiklar i litteraturstudien och frekventa behandlingar presenterades. Den mest använda apparaturen för behandling av: - Korsbett var Quad Helix - Frontal invertering var klammerplåt med Z-fjäder - Klass II malocklussion var van Beek aktivator. En signifikant skillnad mellan grupperna hittades; kvinnliga ortodontister rekommenderade allmäntandläkare aktivator med extra oralt drag vid behandling av Klass II malocklussion i större utsträckning än manliga ortodontister. Slutsats: Valet av apparatur överensstämde till största delen med vad som anses vara det mest effektiva enligt de artiklar som inkluderats i studien. Det var även dessa apparaturer som används i studentundervisningen vid odontologiska fakulteten i Malmö. Skillnaderna i valet av apparatur mellan de manliga och de kvinnliga ortodontisterna beror troligtvis på den ojämna könsfördelningen av nyutexaminerade ortodontister de senaste 50 åren.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Activator Appliances
Angle Class II
General Practitioners
Orthodontic Appliances
Orthodontics
Handle http://hdl.handle.net/2043/15384 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics