Varför arbetar han där? En empirisk studie om varför manliga sjuksköterskor söker sig till vissa områden

DSpace Repository

Varför arbetar han där? En empirisk studie om varför manliga sjuksköterskor söker sig till vissa områden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför arbetar han där? En empirisk studie om varför manliga sjuksköterskor söker sig till vissa områden
Author Häger, Marcus ; Schmidt, Ola
Date 2005
English abstract
The purpose of the study was to identify what factors, if any, attracted male nurses to the following specialist areas: paramedics, anaesthesiology and the emergency ward. Six interviews were carried out, two in each of the above mentioned specialities. The findings indicated specific factors of choice. There is a discussion on what social structures may have influenced the respondents.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka om det fanns några speciella faktorer som gör att män söker sig till vissa områden inom vården. Totalt sex intervjuer genomfördes på ambulansen, akuten och anestesikliniken. Resultaten visade på specifika faktorer som påverkat männens yrkesval och en diskussion förs om vilka sociala strukturer som kan ligga bakom detta.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akut
yrkesval
stereotyper
omvårdnad
minoriteter
manliga sjuksköterskor
genus
anestesi
ambulanser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1539 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics