Sambandet mellan parodontit och ateroskleros - En litteraturstudie om parodontitens påverkan på utveckling av ateroskleros

DSpace Repository

Sambandet mellan parodontit och ateroskleros - En litteraturstudie om parodontitens påverkan på utveckling av ateroskleros

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sambandet mellan parodontit och ateroskleros - En litteraturstudie om parodontitens påverkan på utveckling av ateroskleros
Author Wang, Tomas
Date 2013
Swedish abstract
Hjärtkärl-sjukdomar har under en längre tid varit den stora dödsorsaken i västvärlden. Detta orsakas av så kallad aterosklerosbildningen som är initiala stadiet till hjärtkärl-sjukdomar. Från odontologiska aspekter har studier gjort på parodontala bakterier som eventuellt kan påskynda eller initiera denna aterosklerosbildningen, vilket väcker intresset för ämnet inom denna litteraturstudie. Parodontala bakterier vid parodontit kan via blodkärlen på olika sätt påverka kärlens endotelceller till att skadas eller gå i apoptos som då skapar en läkningsprocess. Det bildas då trombos som eventuellt kan bli en embolit som kan täppa till mindre kärl, men parodontala bakterier har även förmågan att påverka aterosklerotiska placket till att ruptera lättare. Detta i sin tur hypotetiskt sätt skulle kunna resulterar i en trombosbildning och därefter vid en hemodynamisk stress ge upphov till att plackansamlingen lossnar och bildar embolit. Emboliten färdas då via blodet och täpper till mindre kärl vilket då kan leda till hjärtattack, hjärtsvikt, stroke m.m. Syftet med denna litteraturstudie är att se ifall det finns ett samband mellan parodontit och ateroskleros, dock med hänsyn till frågeställningen som uppstått under skrivandets gång. Olika epidemiologiska studier har visat att det finns en förhöjd halt av inflammationsproteiner hos patienter med aktiv parodontit. Detta kan betyda en starkare inflammationssvar vid kärlskada vilket påskyndar aterosklerosbildningen. En annan sida från dessa epidemiologiska studier är att kärltjockleken ökar hos patienter med parodontit vilket också stärker argumentet om att parodontit kan påverka progressionen eller initieringen av aterosklerosbildning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Ateroskleros
Parodontit
Bakteriemi
Litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/15390 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics