The accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing apical periodontitis

DSpace Repository

The accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing apical periodontitis

Details

Files for download
Icon
Diagnosing apical ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing apical periodontitis
Author Karlson, Gunilla ; Tengvall, Helena
Date 2013
English abstract
The aim of this study was to evaluate the accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing symptomatic apical periodontitis and asymptomatic apical periodontitis in non-root filled teeth. Fifteen patients participated in the study; eight patients with symptomatic apical periodontitis and seven with asymptomatic apical periodontitis. The patients were recruited from three different clinics in the south of Sweden. Initially, the patients answered questions concerning recent intake of medication and graded their pain on a Visual Analogue Scale. The observer performed the two diagnostic tests on the test tooth, the control tooth and their adjacent teeth. As reference test, the pulp condition was examined by direct inspection at the access opening of the test tooth. For apical palpation, when diagnosing symptomatic apical periodontitis/asymptomatic apical periodontitis, the sensitivity was 0.50/0.14, the specificity was 1/1, the positive predictive value was 1/1 and the negative predictive value was 0.67/0.54. For percussion, when diagnosing symptomatic apical periodontitis /asymptomatic apical periodontitis, the sensitivity was 0.38/0.29, the specificity was 1/1, the positive predictive value was 1/1 and the negative predictive value was 0.62/0.58. No general conclusions can be made from this study due to the small population size. However, the results indicate that the accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing symptomatic apical periodontitis and asymptomatic apical periodontitis in non-root filled teeth is low. The two diagnostic tests should not be used alone to identify teeth with symptomatic apical periodontitis and asymptomatic apical periodontitis.
Swedish abstract
Syftet med den aktuella studien var att undersöka tillförlitligheten av apikal palpation och perkussion vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit på icke rotfyllda tänder. Femton patienter undersöktes; åtta patienter med symtomatisk apikal parodontit och sju patienter med asymptomatisk apikal parodontit. Patienterna rekryterades från tre kliniker i södra Sverige. Först besvarade patienterna frågor om aktuellt läkemedelsintag och graderade sin smärta på en Visuell Analog Skala. Observatören utförde de två diagnostiska testerna på testtanden, kontrolltanden samt deras intilliggande tänder. Som referenstest kontrollerades pulpans tillstånd genom direkt inspektion vid kavumpreparation av testtanden. För apikal palpation, vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit/asymptomatisk apikal parodontit, var sensitiviteten 0,50/0,14, specificiteten 1/1, det positiva prediktiva värdet 1/1 samt det negativa prediktiva värdet 0,67/0,54. För perkussion, vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit/asymptomatisk apikal parodontit, var sensitiviteten 0,38/0,29, specificiteten 1/1, det positiva prediktiva värdet 1/1 samt det negativa prediktiva värdet 0,62/0,58. Inga generella slutsatser kan dras från studien på grund av den begränsade studiepopulationen. Resultatet indikerar dock att tillförlitligheten för apikal palpation och perkussion vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit på icke-rotfyllda tänder är låg. Dessa två diagnostiska tester bör inte användas enskilt för att identifiera tänder med symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject diagnostic tests
routine
palpation
percussion
periapical periodontitis
predictive value of tests
sensitivity and specificity
Handle http://hdl.handle.net/2043/15391 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics