Endodontic complications in vital teeth restored with composite resins: a systematic review

DSpace Repository

Endodontic complications in vital teeth restored with composite resins: a systematic review

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Endodontic complications in vital teeth restored with composite resins: a systematic review
Author Amjad, Shwan
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att ta reda på om vitala tänder restaurerade med kompositmaterial har högre risk för att utveckla endodontiska komplikationer över tid såsom apikal parodontit eller smärta i jämförelse med tänder som restaurerats med andra dentala fyllningsmaterial som amalgam. Komposit används ofta som ett fyllningsmaterial och även om man studerat kompositers påverkan på t.ex. pulpaceller och funnit att det inte är helt oskadligt är det oklart om materialet faktiskt påverkar pulpan och leder till endodontiska komplikationer. Genomförandet av systematiska litteraturöversikten omfattade (i) formulering av frågeställning, (ii) konstruktion och genomförande av litteratursökning med (iii) tolkning och värdering av den identifierade litteraturen. Den initiala sökningen i databasen PubMed gav 938 publikationer som granskades oberoende av tre personer. Efter ytterligare sökningar kvarstod totalt tio studier som inkluderades i den systematiska litteraturöversikten. Alla inkluderade studier bedömdes ha ett lågt bevisvärde vilket ledde till att ingen konklusion med evidensgrad kunde ges. De inkluderade studierna rapporterar få, om ens några, endodontiska komplikationer och få eller inga skillnader rapporterades vid tänder restaurerade med komposit jämfört med amalgam. Fler väl genomförda studier med ett stort antal patienter krävs för att svara på frågan om tänder restaurerade med kompositmaterial har högre risk för att utveckla endodontiska komplikationer i jämförelse med andra dentala fyllningsmaterial.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Composite resins, dental materials, dental pulp necrosis/etiology, endodontic inflammation, periapical periodontitis, permanent dentition.
Handle http://hdl.handle.net/2043/15395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics