"Du har ju svenska så du kan ta svenska som andraspråk också?" En intervjustudie med fyra gymnasielärare om deras syn på svenska som andraspråk

DSpace Repository

"Du har ju svenska så du kan ta svenska som andraspråk också?" En intervjustudie med fyra gymnasielärare om deras syn på svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Du har ju svenska så du kan ta svenska som andraspråk också?" En intervjustudie med fyra gymnasielärare om deras syn på svenska som andraspråk
Author Sigander, Lina ; Persson Jammeh, Karolina
Date 2013
Swedish abstract
En kvalitativ intervjuundersökning har genomförts på fyra lärare på två gymnasieskolor som alla har kopplingar till ämnet svenska som andraspråk. Vårt resultat visar att det råder betydande skillnader på hur undervisningen i svenska som andraspråk ser ut på respektive skola samthur indelningen av vilka elever som ska läsa ämnet går till. På den ena skolan råder det stor okunskap om ämnet och lärarna upplever att de saknar både stöd och information kring undervisningens utformning vilket resulterar i en ofullständig svenska som andraspråksundervisning. Vår slutsats är att det är alarmerande att det saknas behöriga lärare inom ämnet (samtliga intervjuade saknar full behörighet) samtidigt som behovet av svenska som andraspråksundervisning är stort. Vi tror även att det krävs tydligare riktlinjer kring ämnets utformning för att kunna kvalitetssäkra undervisningen.Fortsatt forskning kan förslagsvis göras med rektorer och skolledning på fler skolor för att få en djupare insyn i hur pass stor okunskapen kring ämnet svenska som andraspråk är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject svenska som andraspråk
swedish as a second language
Handle http://hdl.handle.net/2043/15400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics