Fracture resistance of porcelain-veneered gold-alloy and zirconia molar crowns

DSpace Repository

Fracture resistance of porcelain-veneered gold-alloy and zirconia molar crowns

Details

Files for download
Icon
Front page of master ...
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Fracture resistance of porcelain-veneered gold-alloy and zirconia molar crowns
Author Nilsson, Eddie ; Drazic, Marko
Date 2013
Swedish abstract
Abstrakt Syfte:Studiens syfte var att utreda maxlasttoleransen mellan yttria-stabiliserad zirkoniumdioxid- (Y-TZP) och metallkeramiska- (MC) molarkronor med en ny design på in vitro belastningsformen. En stålkula användes för att utöva last på kusparna istället för i fissuren för att framställa en sprickbildning liknande den som ses kliniskt. Materialochmetod:26 kronor tillverkades, varav 13 högädla MC och 13presintrade Y-TZP. 7 av MC göts av 50% tidigare icke-gjuten och 50% omgjuten legering medan de kvarvarande 6 göts av 100% tidigare icke gjuten legering. Kronorna täcktes av ett fasadporslinoch cementerades på stansar av ett resinmaterial. Av de 26 kronorna genomgick 24 förbelastingstester och belastades slutligen till fraktur. Resultat: MC klarade signifikant högre belastningar än Y-TZP, P>0,001. Frakturerna skiljde sig också grupperna emellan där MC-gruppen uppvisade enbart adhesiva frakturer av fasadporslinet under det att Y-TZP-gruppen uppvisade kohesiva brott i ytporslinet undantaget en Y-TZP-krona som uppvisade total fraktur. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan MC-kronor bestående av enbart tidigare icke gjuten legering och MC-kronor med 50% omgjuten legering, P=0,370. Konklusion: MC-kronor klararsignifikant högre belastningar än Y-TZP-kronor och testet genererar kliniskt relevanta frakturer av ytporslinet snarare än totala frakturer. Frakturbeteendet skiljer sig mellan MC och Y-TZP där MC uppvisar endast adhesiva fraktureroch Y-TZP främst kohesiva brott av ytporslinet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 34
Language eng (iso)
Subject Crowns
Dental Stress Analysis
Dental Veneers
Materials Testing
Metal Ceramic Alloys
Zirconium
Handle http://hdl.handle.net/2043/15411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics