Kan extra orala foton och studiemodeller ersätta profilröntgen vid diagnostik inför ortodontisk behandling?

DSpace Repository

Kan extra orala foton och studiemodeller ersätta profilröntgen vid diagnostik inför ortodontisk behandling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Kan extra orala foton och studiemodeller ersätta profilröntgen vid diagnostik inför ortodontisk behandling?
Author Ausmann, Joanna ; Claesson, Emma
Date 2013
Swedish abstract
BAKGRUND Det är i nuläget ej klarlagt huruvida en mjukvävnadsprofil, utan hjälp av en profilröntgenbild, kan användas för att diagnostisera skelettala käkrelationer. Studiens syfte var att analysera möjligheten till att ställa en basal käkdiagnos och att diagnostisera incisivernas lutning utifrån en mjukvävnadsprofil och studiemodeller. METOD Studien har godkänts av Etiska nämnden vid Lunds Universitetet, Sverige. Nio patienter (sex pojkar och tre flickor, 12-16 år) som tidigare genomgått ortodontisk behandling på Tandvårdshögskolan i Malmö selekterades för studien. Patientfallen utgjorde underlag till ett protokoll bestående av extraorala fotografier, fotografier på gipsmodeller samt en panoramaröntgenbild men ingen profilröntgenbild. Protokollet sändes till 217 ortodontister i Sverige (166 protokoll besvarades). De uppmanades att ställa basala käkdiagnoser (sagittala och vertikala), bedöma incisivlutningen samt svara på frågor kring deras inställning till profilröntgenbilder. RESULTAT Sjuttio procent av ortodontisterna skattade att de tar en profilröntgenbild på de flesta av sina patienter. Bland de sagittala basala diagnoserna var det den postnormala diagnosen som visade sig vara den enklaste att identifiera och den prenormala diagnosen den svåraste. Av de vertikala basala diagnoserna var det enklast att identifiera en öppen relation medan den normala relationen var svårast. Överkäksincisivernas och underkäksincisivernas lutning kunde identifieras av 75 % respektive 47 % av ortodontisterna. KONKLUSIONER Studien visar att det i vissa fall går att ställa en ortodontisk diagnos och göra en terapiplanering utan en profilröntgenbild. Resultaten indikerar även att det inte är bettavvikelsen i sig som avgör huruvida en profilröntgenbild tas, utan att valet till större del baseras på ortodontistens egna preferenser.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject ortodonti
diagnostik
mjukvävnad
profilröntgen
sagittal
vertikal
incisivlutning
studiemodell
bedömning
beslutsäkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics