Mötets betydelse

DSpace Repository

Mötets betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötets betydelse
Author Holmqvist, Josefin ; Thursby, Pernilla
Date 2005
English abstract
An empirical study of wich factors nurses find important in order to encounter the patient. The aim of this study was to explore which factors nurses find important in order to encounter the patient. The interrogative sentences that we used were: Which factors do nurses find important in order to meet the patient. The method we used was the qualitative research interview. We interviewed five nurses on a medical care-ward. By analyzing the material, we found five main categories: Environment, Communication, Refute, The need of nurse´s time, and Experience. The encounter apprehend as a major part in nursing. It wasn´t just the nurses who influenced the encounter but also the patient
Swedish abstract
En empirisk studie om vilka faktorer sjuksköterskan anser är viktiga i mötet med patienten. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer som sjuk-sköterskan anser är viktiga i mötet med patienten. Frågeställningen vi utgick ifrån var: Vilka faktorer anser sjuksköterskan är viktiga i mötet med patienten. Vi använde oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod och intervjuade fem sjuksköterskor på en medicinavdelning. Fem huvudkategorier framkom efter analys av materialet. Dessa är Miljö, Kommunikation, Bemötande, Behovet av sjuksköterskans tid och Erfarenhet. Mötet uppfattades som en stor del av omvårdnaden, det var inte bara sjuksköterskan som påverkade mötet utan även patienten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject mötet
sjuksköterska
relation
patient
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1542 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics