Progression av obehandlad apikal parodontit vid rotfyllda tänder - En röntgenologisk, retrospektiv kohortstudie

DSpace Repository

Progression av obehandlad apikal parodontit vid rotfyllda tänder - En röntgenologisk, retrospektiv kohortstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Progression av obehandlad apikal parodontit vid rotfyllda tänder - En röntgenologisk, retrospektiv kohortstudie
Author Lavin, Emilie ; Truong, Richard
Date 2013
English abstract
There is a high frequency of endodontically treated teeth with apical periodontitis in Sweden, but a lack of a well-established practice of how to deal with these. This study aims to investigate radiographic progression of untreated apical periodontitis in previously root-filled teeth left without intervention and to identify factors that affect the progression in order to reach a better foundation for making treatment decisions. Radiographs of root-filled teeth with apical periodontitis (n = 120) were examined with regards to the change of the apical periodontitis over at least three years during 2002-2011. Progression of the apical periodontitis was observed in 22.5 % of the studied teeth in spite of probable clinical decisions that treatment was not needed for the apical periodontitis or treatment could be postponed. None of the studied variables: the size of the apical periodontitis, the length of the root-filling, the sealing quality of the root-filling, the type of the coronal restoration or the sealing quality of the coronal restoration were found to be correlated to the progression of the apical periodontitis. The apical periodontitis was unchanged in 50 % of the teeth and observed more often in the maxilla (p=0.02).
Swedish abstract
I Sverige finns en hög frekvens av rotfyllda tänder med apikal parodontit och en praxis för behandling saknas. Denna studie syftar till att röntgenologiskt kartlägga progressionen av apikal parodontit vid rotfyllda tänder som ej blivit föremål för ytterligare endodontisk eller kirurgisk behandling och att identifiera variabler som påverkar progressionen för att ge ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Röntgenbilder på rotfyllda tänder med apikal parodontit som lämnats utan åtgärd (n = 120) granskades avseende förändringen av den apikala parodontiten under minst en 3-års period under åren 2002-2011. Progression av den apikala parodontiten observerades i 22,5% av de studerade tänderna, trots att man sannolikt tidigare bedömt att den apika parodontiten inte behövde behandling eller att man kunde avvakta med behandling. Ingen av de studerade variablerna: den ursprungliga apikala parodontitens storlek, rotfyllningens längd, rotfyllningens täthet, typ av koronal restaurering eller den koronala restaureringens täthet befanns ha något samband med den apikal parodontitens progression. Oförändrad apikal parodontit observerades vid 50 % av tänderna och signifikant oftare i överkäken (p=0.02).
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Disease Progression
Endodontics
Epidemiology
Longitudinal Studies
Periapical Periodontitis
Radiography, Dental
Handle http://hdl.handle.net/2043/15423 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics