Expression of mucins in normal salivary glands and mucoepidermoid carcinoma of salivary glands

DSpace Repository

Expression of mucins in normal salivary glands and mucoepidermoid carcinoma of salivary glands

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Llupi, Matilda
dc.contributor.author Qoku, Rabije
dc.date.accessioned 2013-05-27T15:17:45Z
dc.date.available 2013-05-27T15:17:45Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15429
dc.description Mucoepidermoid carcinom (MEC) är en malign mucin-producerande tumör som förekommer i både stora och små spottkörtlar. Syftet med denna studie var att undersöka histologiskt uttryck av muciner (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B, MUC6) i MEC för att eventuellt hitta en korrelation mellan kvalitativt mucinuttryck och tumörgrad. Tolv låg- och fem höggradiga MEC och nio normala spottkörtlar intill tumörvävnad undersöktes med hjälp av immunohistokemi där proverna utvärderades med avseende på färgningsmönster och positivitet i specifika celltyper. Normala spottkörtelceller uttryckte främst cytoplasmatiskt mucin MUC5B. MUC1 och MUC4 uttrycktes i normala spottkörtelgångsceller i ungefär hälften av proverna medan MUC5AC uttryck var sällsynt i normala spottkörtlar. MEC:ar uttryckte MUC1, MUC4, MUC5AC och MUC5B. Den apikala delen av membranet i de bägarceller som omger cystiska hålrum visade den starkaste färgningen för MUC1 och MUC4. Uttryck av MUC4 i bägarceller minskade med ökad histologisk grad. Bägarcellers uttryck av MUC5B:s i låggradig MEC var mindre intensivt än uttrycket av MUC5AC i samma celler. Högre uttryck av MUC5B jämfört med MUC5AC noterades i höggradiga tumörer. Sammanfattningsvis uttrycker MEC olika mängd av muciner än normala spottkörtlar. MUC5AC:s uttryck i MEC verkar vara en metaplastisk funktion och MUC4 tycks relatera till tumörens differentieringsgrad. Förhållandet mellan MUC5AC och MUC5B uttryck skulle kunna vara ett användbart verktyg vid diagnostisering och prognosutvärdering av MEC. en_US
dc.description.abstract Mucoepidermoid carcinomas (MECs) are malignant epithelial mucin-producing tumours encountered in both major and minor salivary glands. The aim of this study was to investigate the histological characteristics of the expression of mucins (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B, MUC6) in MECs in search for a possible correlation between qualitative mucin expression and tumour grade. Twelve low-grade, five high-grade MECs and nine normal salivary glands adjacent to tumour tissue were investigated for these mucins by immunohistochemistry. The samples were evaluated with respect to staining pattern and positivity of specific cell types. Normal acinar cells mainly expressed the cytoplasmic mucin MUC5B. MUC1 and MUC4 were expressed in normal ductal cells in approximately half of the samples whereas MUC5AC expression was rare in normal salivary glands. MECs expressed MUC1, MUC4, MUC5AC and MUC5B. The apical membrane of mucous cells lining the cystic cavities showed the strongest staining for MUC1 and MUC4. The expression of MUC4 in mucous cells decreased with increasing histological grade. Expression of salivary mucin MUC5B in mucous cells in low-grade MECs was less intense compared to the expression of MUC5AC in the same cells. In high-grade tumours, a higher expression of MUC5B compared to MUC5AC was noted. In conclusion, MECs express different mucin quantity compared to normal salivary glands. MUC5AC expression in salivary tumour tissue seems to be a metaplastic feature and MUC4 appears to be related to tumour differentiation grade. The relationship between MUC5AC and MUC5B expression could be a useful tool in the diagnosis and estimation of prognosis of MECs. en_US
dc.format.extent 18 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Grading en_US
dc.subject immunohistochemistry en_US
dc.subject MUC en_US
dc.subject mucin en_US
dc.subject mucoepidermoid carcinoma en_US
dc.subject salivary gland en_US
dc.title Expression of mucins in normal salivary glands and mucoepidermoid carcinoma of salivary glands en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics