A two-year retrospective evaluation of titanium and cobalt-chromium metal-ceramic fixed dental prostheses

DSpace Repository

A two-year retrospective evaluation of titanium and cobalt-chromium metal-ceramic fixed dental prostheses

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title A two-year retrospective evaluation of titanium and cobalt-chromium metal-ceramic fixed dental prostheses
Author Dražić, Jovan ; Dražić, Miloš
Date 2013
English abstract
Aim: The aim of this retrospective study was to evaluate the clinical quality of titanium (Ti) metal-ceramic and cobalt-chromium (Co-Cr) metal-ceramic fixed dental prostheses(FDPs) with a minimum follow up period of 2 years. Methods: In 2012, 49 patients treated with FDPs during 2007-2010 at the Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden, were contacted after auditing dental technician bills. Twenty-one patients with a mean age of 59.2 years with 25 FDPs (13 Ti and 12 Co-Cr FDPs) agreed to participate in the study (10 men and 11 women). Evaluation of the metal-ceramic FDPs was made using a modified version of the California Dental Association (CDA) evaluation system. Success and survival rates were assessed. Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test for differences between groups and for inter-examiner reliability the kappa value was calculated. Results: The two groups did not differ significantly concerning the ratings according to the CDA evaluation system. Seven FDPs in the Ti group were evaluated as acceptable while there were 8 in the Co-Cr group. Six Ti and 3 Co-Cr FDPs were evaluated as correct/replace. The survival rate for the Ti FDPs was 81.3% and for the Co-Cr FDPs 92.3%. Three Ti FDPs showed chip-off fractures while two were recorded in the Co-Cr group. In either group one FDP exhibited caries on the abutment teeth. Conclusions: Within the limitations of this study the clinical quality of the fixed dental prostheses was acceptable in both groups.
Swedish abstract
Mål: Målet med den retrospektiva studien var att bedöma den kliniska kvaliteten av metallkeramiska broar i titan-porslin (Ti) och kobolt-krom-porslin (Co-Cr) med en minsta uppföljningstid på två år. Material och metod: 49 patienter behandlades med metallkeramiska broar i Ti och Co-Cr på avdelningen för Oral Protetik på Odontologiska fakulteten i Malmö under perioden 2007-2010. År 2012 kontaktades dessa patienter efter att tandteknikerfakturor gåtts igenom. 21 patienter (10 män och 11 kvinnor), med en medelålder på 59,2 år och 25 broar (13 Ti och 12 Co-Cr), deltog i studien. Broarnas kliniska kvalitet bedömdes med hjälp av en modifierad version av California Dental Association (CDA) kvalitetbedömningssystem. En bedömning av lyckande- och överlevnadsfrekvens genomfördes. Statistisk analys gjordes med hjälp av Fishers’ exact test vid bedömning av skillnaden mellan grupperna. För bedömning av skillnaden mellan bedömarna beräknades kappa värdet. Resultat: Det förelåg ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller bedömningen med CDA kvalitetbedömningssystem. Sju broar i Ti-gruppen, och åtta i Co-Cr-gruppen bedömdes som ”acceptable”. Sex Ti-broar och tre Co-Cr-broar bedömdes vara i behov av revision (”correct/replace”). Överlevnadsfrekvensen var 81,3 % för Ti-broarna och 92,3 % för Co-Cr-broarna. Tre Ti-broar och två Co-Cr-broar hade frakturer i fasadporslinet – s.k. "chip-off”-frakturer. Inom vardera grupp fanns en bro med karies på stödtänderna. Slutsatser: Broarna visade acceptabel kvalitet inom båda grupperna. Med tanke på begränsningarna för den här studien bör försiktighet vidtas när man drar slutsatser utifrån resultaten.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 30
Language eng (iso)
Subject chromium
clinical trial
cobalt
fixed dental prostheses
survival
titanium
Handle http://hdl.handle.net/2043/15430 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics