Är framtidens avtryck digitala? En jämförande litteraturstudie mellan konventionell och digital avtrycksteknik

DSpace Repository

Är framtidens avtryck digitala? En jämförande litteraturstudie mellan konventionell och digital avtrycksteknik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Elmståhl, Jan
dc.contributor.author Derving, Maria
dc.date.accessioned 2013-05-27T15:37:25Z
dc.date.available 2013-05-27T15:37:25Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15433
dc.description Syfte: att sammanställa vad som finns publicerat om digital avtrycksteknik och jämföra denna teknik med konventionell avtrycksteknik för fast kron- och broprotetik och på så sätt underlätta för operatörer att välja metod. Material och metod: litteratursökningar gjordes via Pubmed, Science Direct och genom handsökning i International Journal of Computerized Dentistry och Quintessence International. Informationssökningar gjordes även via fabrikörernas hemsidor och i litteratur vid Malmö Högskolas Odontologiska bibliotek. Resultat: det finns ett fåtal publikationer, varav de flesta är in vitro studier. De gav underlag för en jämförande diskussion av följande punkter: tidseffektivitet och användarvänlighet, precision och passform, kostnad, miljövänlighet samt patientvänlighet. Konklusion: denna litteraturstudie visar att på grundval av de publikationer som finns idag så fungerar den digitala avtryckstekniken tillfredsställande och fullt jämförbart med konventionell teknik för fast kron- och broprotetik. Det finns idag vissa belägg för att digitala tekniker kan ersätta den konventionella vad gäller precision. Det bör dock påpekas att de studier som finns tillgängliga idag är in vitro och dessa behöver kompletteras med och verifieras genom kliniska studier. en_US
dc.description.abstract Objective: to compile what is published on digital impression techniques, and to compare this with the conventional techniques for fixed crown and bridge prostheses and thus make it easier for operators to choose between the two. Material and Methods: literature searches were done via PubMed, Science Direct, and through hand search in the International Journal of Computerized Dentistry and Quintessence International. Information searches were also made through the manufacturers’ websites and in reference literature at Malmö University Dental Library. Results: there are now a few numbers of studies available, most of them in vitro studies. These publications gave a basis for a comparative discussion of the following points: time efficiency and ease of use, accuracy and fit, cost, environmental friendliness and patient comfort. Conclusion: this study shows that on the basis of the publications that are available today the digital impression technology is satisfactory and fully comparable with conventional technology for fixed crown and bridge prostheses. There is some evidence that digital technologies can replace the conventional techniques in terms of precision. It should be noted, however, that the studies available today are in vitro and need to be supplemented with and verified by clinical studies. en_US
dc.format.extent 15 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.title Är framtidens avtryck digitala? En jämförande litteraturstudie mellan konventionell och digital avtrycksteknik en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics