Tröga processer i en snabb medievärld : en introduktion till att förutspå medieutveckling

DSpace Repository

Tröga processer i en snabb medievärld : en introduktion till att förutspå medieutveckling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Tröga processer i en snabb medievärld : en introduktion till att förutspå medieutveckling
Author Appelgren, Ester ; Leckner, Sara
Editor Nygren, Gunnar ; Wadbring, Ingela
Date 2013
English abstract
This chapter discusses the extent to which technological change and innovation can be predicted by a demonstration of a number of explanatory models for media development. Furthermore, it discusses how technology change affects media development and diffusion and its impact on society. Specifically, four factors affecting the success of media will be addressed: users, technology, timing and needs.
Swedish abstract
I detta kapitel diskuteras i vilken mån tekniska förändringar och innovationer kan förutspås, genom en demonstration av ett antal förklaringsmodeller för medieutveckling. Vidare förs ett resonemang kring hur teknikförändring påverkar mediers utveckling och spridning och vilken inverkan detta har på samhället. Fyra faktorer som påverkar framgången för medier kommer specifikt att tas upp: användare, teknikutveckling, tajming och behov.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue På väg mot medievärlden 2020 : journalistik, teknik, marknad
ISBN 978-91-44-08255-4
Pages 17
Page 41-57
Language swe (iso)
Subject medieutveckling
diffusion
innovation
konvergens
Technology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/15435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics