ICD-patienters livskvalitet efter en ICD-implantation

DSpace Repository

ICD-patienters livskvalitet efter en ICD-implantation

Details

Files for download
Icon
Om ICD-patienters ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ICD-patienters livskvalitet efter en ICD-implantation
Author Kjell, David
Date 2013
English abstract
An implantable defibrillator is nowadays a well-known treatment for patients who survived a cardiac arrest or suffer from severe heart disease. The aim of our study was to describe ICD-patients quality of life and the life changes that come with the ICD-implantation. The study was conducted as a literature review pursuant to Willman et al. The result showed that patients living with an ICD needed to adapt to life changes that could occur. Defibrillation had a negative impact on quality of life. Medical staff and next of kin were important to provide support, information and education. All medical staff may need further education to properly manage the care of ICD-patients. Further research can be of value to evaluate patients’ quality of life in the long term.
Swedish abstract
En implanterbar defibrillator (ICD) är nuförtiden en väl beprövad behandlingsmetod för patienter som överlevt ett hjärtstopp eller har en avancerad hjärtsjukdom och därmed har ökad risk för ventrikulära arytmier. Syftet med vårt arbete var att beskriva ICD-patienters livskvalitet och de livsomställningar som en ICD-implantation medförde. Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Willman et al. Resultat visade att livet med en ICD innebar omställningar och förändringar som många patienter inte var helt förberedda på. En defibrilleringschock visade sig inverka negativt på livskvaliteten. Professionell sjukvårdspersonal och anhöriga hade en viktig roll att spela vad gäller stöd, information och utbildning. Sjukvårdspersonal kan behöva ytterligare utbildning för att kunna ta hand om patienterna och möta dem i deras situation. Ytterligare forskning kan vara av värde för att se hur patienternas livskvalitet ser ut på längre sikt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject defibrilleringschock
ICD
information
livskvalitet
stöd
ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/15439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics