Lekens betydelse för barns lärande i förskolan: En undersökning av fem förskollärares syn på leken

DSpace Repository

Lekens betydelse för barns lärande i förskolan: En undersökning av fem förskollärares syn på leken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för barns lärande i förskolan: En undersökning av fem förskollärares syn på leken
Author Andreasson, Maria
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att få en djupare förståelse och mer kunskap om förskollärares syn på lek. Mina frågor är: Vad är lek och vad är lärande enligt förskollärare? Hur använder sig förskollärare leken för att utveckla barns lärande? Jag har gjort fem intervjuer med förskollärare från en förskola. Utifrån mina frågeställningar visar resultatet att: Leken är lärande av det vardagliga livet. Leken är frivillig och ska vara rolig. Det finns både fri och styrd lek. Vad barnen lär sig i leken var den sociala utvecklingen den framträdande. Lärande sker i alla moment i förskolan, i det vardagliga, när barnen är i dockrummet mm. För att barnen ska lära sig ska det vara roligt och att barnen får prova på. Förskollärarna lägger stor vikt på att leken ska vara lustfyllt och spännande. Även att man använder skoj och bus som vuxen. Det är också viktigt att observera barnet, leda barnen in i samtal mm.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolan
lek
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1544 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics