Patienten ska vara med. En litteraturöversikt om patientdelaktighet.

DSpace Repository

Patienten ska vara med. En litteraturöversikt om patientdelaktighet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienten ska vara med. En litteraturöversikt om patientdelaktighet.
Author Alinder, Sanna ; Göransson, Malin
Date 2013
English abstract
Background: The nurse is required to work for patient participation by laws and regulations. The concept of patient participation is interpreted differently, and a clear definition is missing, making it difficult to implement and evaluate patient participation. Aim: Through a literature review highlight what patient participation means for patients and nurses. Method: The literature review, which only include qualitative studies, is inspired by Goodman's seven steps for literature searching and evidence interpretation for assessing health care practices. Literature search was performed in the databases PubMed, CINAHL, and PsycINFO. Nineteen articles quality was examined and 10 were included. Results: Four major themes based on the patient and nurse perspective were identified as patient participation: information, communication, getting to know each other and establish a relationship. Conclusion: Patient participation is achieved through information, communication, getting to know each other and establish a relationship.
Swedish abstract
Bakgrund: Sjuksköterskan är skyldig att arbeta för patientdelaktighet enligt lagar och författningar. Begreppet patientdelaktighet tolkas olika och en klar definition saknas vilket medför svårigheter att implementera och utvärdera patientdelaktighet. Syfte: Att genom en litteraturöversikt belysa vad patientdelaktighet innebär för patienter och sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikten, som endast inkluderar kvalitativa studier, är inspirerad av Goodmans sju steg för litteratursökning och sammanställning av evidensbaserad forskning inom hälso- och sjukvård. Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Totalt kvalitetsgranskades 19 artiklar, varav 10 inkluderades. Resultat: Fyra grundläggande teman utifrån patient- och sjuksköterskeperspektivet identifierades utgöra patientdelaktighet: informera, kommunicera, lära känna varandra samt etablera en relation. Slutsats: Genom att informera, att kommunicera, att lära känna varandra samt att etablera en relation uppnås patientdelaktighet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
patientdelaktighet
patientinvolvering
litteraturöversikt
omvårdnad
sjuksköterske-patientrelation
Handle http://hdl.handle.net/2043/15442 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics