”Hallå, var brukar vi hänga, vet du inte det?”- om hur ungdomar upplever sitt område och de kommunala insatser som görs

DSpace Repository

”Hallå, var brukar vi hänga, vet du inte det?”- om hur ungdomar upplever sitt område och de kommunala insatser som görs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Hallå, var brukar vi hänga, vet du inte det?”- om hur ungdomar upplever sitt område och de kommunala insatser som görs
Author Maar, Caroline
Date 2013
Swedish abstract
Det bostadsområde som man är född och uppväxt i påverkar den människa som man är idag. Inte minst är detta viktigt när man är ungdom och ens identitet skapas av de platser man dagligen befinner sig på och de människor man möter. I detta examensarbete har jag valt att undersöka hur ungdomar upplever sin uppväxt på Mörnegård, hur de upplever utbudet av mötesplatser i området samt vilken syn de har på de kommunala insatser som görs i området. Jag har valt att genomföra två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 10 ungdomar från Mörnegård, samt använt mig av tidigare forskning som behandlar mina frågeställningar, för att analysera materialet och få fram resultat. De resultat som jag har funnit är att de intervjuade ungdomarna ofta framställer en positiv och romantiserande bild av sitt område, i motreaktion till vad som skrivs om området i media. Ungdomarnas mötesplatser är främst Mörnegårdstorget och Mörnegårds fritidsgård men även trappuppgångar, platser som ungdomarna har tilldelat mening. Deras identitetsskapande utifrån deras uppväxt på Mörnegård kan ses ur ett konstruktivistiskt perspektiv, som betonar att människans identitet skapas eller konstrueras i relation till omgivningen och de människor som ingår i det. Jag har även kommit fram till att att de inte känner någon delaktighet överhuvudtaget då de inte ens känner till den kommunala insatsen som görs i området, genom områdesprogrammet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject mångkulturella områden
platser
identitet
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15443 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics