Att skapa ett problem och sälja en lösning (To create a problem and sell a solution)

DSpace Repository

Att skapa ett problem och sälja en lösning (To create a problem and sell a solution)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att skapa ett problem och sälja en lösning (To create a problem and sell a solution)
Author Thomasdotter, Therese ; Rosberg, Johanna
Date 2013
English abstract
The Purpose of this study is to examine and highlight the norms of femininity that the fasion magazine ELLE communicates through text and image. Through critical discourse analysis of the texts and semiotic analysis of the advertisements we intend to illustrate how the magazine constructs maskulinity and femininity from a gender perspective. To study this, we have used three methods; quantitative content analysis, critical discourse analysis and semiotic analysis. We used four different theories to analyze our results: Laclau and Mouffe’s discourse theory, Yvonne Hirdman’s gender system, Elwin-Nowak & Thomsson's making gender and Judith Butler's model of the heterosexual matrix. The study confirmed our thesis that the fashion magazine ELLE provides a wide range of standards on how a woman should be, look and act. It became clear that ELLE far from unknowingly constructs gender roles and presents a normative whiteness and heterosexuality where the focus is put on success and happiness through heterosexual relations, classic femininity and masculinity. We also saw a marked difference in how the magazine portrays men and women.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka och belysa de normer kring femininitet som modemagasinet ELLE förmedlar genom text och bild. Genom kritisk diskursanalys av text och semiotisk bildanalys av annonser ämnar vi belysa hur tidningen konstruerar kön ur ett genusperspektiv. Vi har använt oss av tre metoder för att studera detta, kvantitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys och semiotisk bildanalys. För att analysera vårt resultat har vi använd oss av fyra olika teorier; Laclau och Mouffe’s diskursteori, Yvonne Hirdmans genussystem, Elwin-Nowak & Thomsson’s Att göra kön samt Judith Butlers modell om den heterosexuella matrisen. Studien bekräftade vår tes att modemagasinet ELLE föreskriver en rad olika normer kring hur en kvinna bör vara, se ut och agera. Det blev tydligt att ELLE långt ifrån omedvetet konstruerar könen man och kvinna och visar upp en normerande vithet och heterosexualitet där fokus ligger på framgång och lycka via heterosexuella relationer, klassisk femininitet och maskulinitet. Vi såg också en markant skillnad i hur tidningen porträtterar män och kvinnor.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Genus
Kön
Femininitet
Populärpress
ELLE
modemagasin
kvinnor
medier
damtidning
magasin
reklam
diskursanalys
mode
bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/15445 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics