Integration genom fotboll: Föräldrars, lärares och ledares uppfattning om ett integrationsprojekt

DSpace Repository

Integration genom fotboll: Föräldrars, lärares och ledares uppfattning om ett integrationsprojekt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integration genom fotboll: Föräldrars, lärares och ledares uppfattning om ett integrationsprojekt
Author Andersson, Agneta ; Persson, Liselotte
Date 2005
English abstract
Landskrona is a city where living is segregated. Football is a sport with strong attraction. Landskrona BoIS is running BoIS I Centrum as a cooperation and integration project, were they want to create a meaningful leisure activity for children and youth that want to play football. At the same time possibilities for integration is created.
Swedish abstract
Landskrona är en stad där boendet är segregerat. Fotboll är en idrott som har stark dragkraft. Landskrona BoIS driver fotbollsfritids som ett samverkans- och integrationsprojekt, där vill man skapa en meningsfull fritidssysselsättning åt barn och ungdomar som vill spela fotboll. Samtidigt vill man skapa integrationsmöligheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integration
etnicitet
interaktion
etik
moral
Handle http://hdl.handle.net/2043/1545 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics