"I natt sticker jag!" : om rymningar med olika förtecken

DSpace Repository

"I natt sticker jag!" : om rymningar med olika förtecken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title "I natt sticker jag!" : om rymningar med olika förtecken
Author Svensson, Bengt
Date 2013
English abstract
The article discusses escapes from prison and compulsory treatment. The starting point is a comprehensive study that the author has conducted in the Swedish compulsory treatment system for addicts. To this is added literary references and a discussion of how some high profile prison escapes in 2004 have affected the Swedish prison system.
Swedish abstract
Artikeln diskuterar rymningar från fängelse och tvångsvård. Utgångspunkten är en omfattande studie som författaren har genomfört inom den svenska tvångsvården för missbrukare. Till denna läggs litterära referenser och en diskussion om hur några uppmärksammande fängelserymningar 2004 har påverkat svensk kriminalvård.
Link http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1... (external link to publication)
Publisher Axess
Host/Issue Axess;4
ISSN 1651-0941
Pages 3
Page 26-28
Language swe (iso)
Subject absconder
escape
prison
coercive treatment
escape
prison
coercive treatment
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15452 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics