Peer learning : en pedagogisk modell för handledning av sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbildning i Psykiatri Skåne, Malmö

DSpace Repository

Peer learning : en pedagogisk modell för handledning av sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbildning i Psykiatri Skåne, Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Peer learning : en pedagogisk modell för handledning av sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbildning i Psykiatri Skåne, Malmö
Author Karlsson, Karin ; Vuckovic, Verica
Date 2013
Swedish abstract
Institutionen för Vårdvetenskap, Hälsa och samhälle, har som utgångspunkt i sin pedagogiska grundsyn att främja det livslånga lärande (Willman & Carlson, 2012). Det innebär att undervisningen ska stödja studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritisk tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga. Peer Learning är en pedagogisk modell där fokus ligger på lärande och inte undervisning. Peer Learning kan tillämpas med studenterna såväl inom som mellan utbildningsnivåer. Metoden kan hjälpa och stödja studenterna genom att de lär av varandra samt genom att de lär ut till varandra. Kommunikation är en viktig förutsättning för framgångsrik Peer Learning där fokus är kritiskt tänkande och reflektion genom att studenterna får kontinuerlig feedback av såväl handledare som medstudent. Denna rapport redovisar implementeringen av Peer Learning inom Psykiatri Skåne, Malmö.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;1
ISBN 978-91-7104-479-2
978-91-7104-483-9
Pages 66
Page 1-66
Language swe (iso)
Subject peer learning
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15457 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics