MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA - JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING

DSpace Repository

MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA - JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING

Details

Files for download
Icon
Examensupsats Elin ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA - JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING
Author Kellersson, Elin
Date 2012
English abstract
MEASUREMENT OF RESPIRATORY MUSCLE STRENGT COMPARISION OF NORMAL VALUES BETWEEN NEW AND CURRENT EQUIPMENT ELIN KELLERSSON Kellersson E, Comparison of respiratory muscle strength in new and old equipment. Degree Project, Biomedical Science, 15 credit points, Malmo University: Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, 2012 Weakness in respiratory muscles is common in persons with neuromuscular diseases, respiratory diseases and in some persons with steroid treatment. Decreasing respiratory muscles (mainly the diaphragm) is the greatest threat against survival for persons with neuromuscular diseases. The respiratory muscle strength is gauged with a spirometer, where the maximal inspiratory pressure (PI max) and the maximal exspiratory pressure (PE max) is measured with pressure receptors in a pneumotachograph. The pressure, gauged in the mouth cavity, reflects the pressure produced by the respiratory muscles. Measuring PI max and PE max is simple to perform and gives a hint of the respiratory muscle strength. The new equipment (Master Screen Body JEAGER) has currently no normal values for the respiratory muscle strength. The point of this study is to validate the new equipment and see if the normal values of the current equipment can be used on the new equipment. And compare a hard and a soft type of mouthpiece towards each other. The study included 25 persons between 15-61 years (mean 35 years), 20 women and 5 men. For the women there were significant differences between PI max hard versus soft mouthpiece on Jeager, PI max Siemens versus soft mouthpiece on Jeager, PI max Siemens versus hard mouthpiece on Jeager, PE max hard versus soft mouthpiece on Jeager and PE max Siemens versus hard mouthpiece on Jeager. That is to say every comparison except PE max Siemens versus soft mouthpiece on Jeager. For the men there were only significant differences between PI max Siemens versus soft mouthpiece on Jeager and PI max Siemens versus hard mouthpiece on Jeager. It was not possible to prove any significant differences for any of the other comparison for the men. It is not possible to use the current normal value on the new equipment and the mouthpiece that is best, according to this study is the soft mouthpiece. Keyword: Hard mouthpiece, Master Screen Body JEAGER, PE max, PI max, Respiratory muscle strength, Soft mouthpiece.
Swedish abstract
1 MÄTNING AV ANDNINGSMUSKELSTYRKA JÄMFÖRELSE AV NORMALVÄRDEN MELLAN NY OCH BEFINTLIG UTRUSTNING ELIN KELLERSSON Kellersson E, Jämförelse av andningsmuskelstyrke mätning på ny utrustning. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för biomedicinsk Laboratorievetenskap, 2012. Svaghet i andningsmuskulatur är vanligt hos neuromuskulärt sjuka, lungsjuka och hos vissa patienter som behandlas med steroider. Vid neuromuskulära sjukdomar utgör en progressiv försvagning av andningsmusklerna (främst diafragman) det allvarligaste hotet mot överlevnad. Andningsmuskelstyrkan kan mätas med hjälp av en spirometer, där det maximala inspiratoriska trycket (PI max) och det maximala exspiratoriska trycket (PE max) mäts med hjälp av tryckreceptorer vid en pnemotachograf. Trycket som uppmäts i munhålan reflekterar det tryck som utvecklas av andningsmusklerna. Mätningen av PI max och PE max är enkel att genomföra och ger en fingervisning om hur andningsmuskelstyrkan ser ut. Det finns i dag inget normalvärde för andningsmuskelstyrka på den nya utrustningen (Master Screen Body JEAGER). Syftet med studien är att validera Master Screen Body JEAGER för att undersöka om det referensmaterial som redan finns på kliniken kan användas på Master Screen Body JEAGER. Samt att jämföra ett hårt och ett mjukt munstycke mot varandra. I materialet ingick totalt 25 personer mellan 15-61 år (medelålder 35 år), 20 kvinnor och 5 män. För kvinnorna finns det signifikanta skillnader mellan PI max hårt mot mjukt munstycke på Jeager, PI max Siemens mot mjukt munstycke på Jeager, PI max Siemens mot hårt munstycke på Jeager, PE max hårt mot mjukt munstycke på Jeager och PE max Siemens mot hårt munstycke på Jeager. Det vill säga alla jämförelser förutom PE max Siemens mot mjukt munstycke på Jeager. För männen finns det signifikanta skillnader mellan PI max Siemens mot mjukt munstycke på Jeager och PI max Siemens mot hårt munstycke på Jeager. Det gick inte att bevisa signifikanta skillnader mellan någon av de andra jämförelserna för männen. Det går inte att använda det befintliga normalmaterialet på den nya utrustningen och det munstycke som enligt studien är bäst lämpad för undersökningen är det mjuka munstycket. Nyckelord: Andningsmuskelstyrka, Hårt munstycke, Master Screen Body JEAGER, Mjukt munstycke, PE max, PI max.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Andningsmuskelstyrka
Hårt munstycke
Master Screen Body JEAGER
Mjukt munstycke
PE max
PI max
Hard mouthpiece
Respiratory muscle strength
Soft mouthpiece
Hard mouthpiece
Handle http://hdl.handle.net/2043/15465 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics