Datorn som redskap i matematikundervisningen - perspektivet 0-13 år

DSpace Repository

Datorn som redskap i matematikundervisningen - perspektivet 0-13 år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Datorn som redskap i matematikundervisningen - perspektivet 0-13 år
Author Persson, Christel
Date 2005
Swedish abstract
Undersökningens syfte är att utröna i vad mån lärarstudenter har ett positivt eller negativt förhållningssätt till datorer i pedagogisk verksamhet och vilka argument som avgör deras ställningstagande.I arbetet redogörs för olika grundläggande vetenskapliga inlärningsteorier som ligger till grund för våra senaste styrdokument. I uppsatsen problematiseras kring en utökad användning av datorer i undervisningen och de konsekvenser det kan medföra. Möjligheterna och riskerna analyseras i relation till olika inlärningsteorier och lärarnas förutsättningar att använda datorn som ett av många hjälpmedel för en varierad undervisning i skolan. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ men i huvudsak inriktad på barns och elevers samlärande i förhållande till individuellt lärande inom ämnet matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
undervisning
datorer
kommunikation
samlärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics