Strindberg eller Läckberg? Fem lärares inställning till populärlitteratur / Strindberg or Läckberg? Five teachers’ attitude towards popular literature

DSpace Repository

Strindberg eller Läckberg? Fem lärares inställning till populärlitteratur / Strindberg or Läckberg? Five teachers’ attitude towards popular literature

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strindberg eller Läckberg? Fem lärares inställning till populärlitteratur / Strindberg or Läckberg? Five teachers’ attitude towards popular literature
Author Nilsson, Eva ; Olsson, Örjan
Date 2013
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka några svensklärares inställning till populärlitteratur, både generellt sett och i undervisningen. Uppsatsförfattarna strävar efter att belysa inställningen till aktuella populärlitterära böcker som läses av ungdomar. Hur förhåller sig lärarna till denna typ av litteratur? Är det något de använder i sin undervisning? Den teoretiska bakgrunden för uppsatsen utgörs av forskning om föreställningar om hög och låg litteratur men också en problematisering av själva begreppet populärlitteratur. Andra aspekter som tas upp är vad som skrivs om litteratur-undervisning i skolans styrdokument samt hur populärlitteraturen har behandlats traditionellt sett inom skolan. Metoden för undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförs med fem verksamma lärare. Två av dessa arbetar inom gymnasieskolan medan de andra tre arbetar inom grundskolans år 6-9. Lärarna strävar mot att få eleverna att läsa överhuvudtaget, men i synnerhet mot att läsa en viss sorts högre litteratur. Detta förhållningssätt påminner om trappstegsmodellen – en tanke om att eleverna ska gå från seriealbum via ungdomsbok till klassiker. Lärarna ser framför allt populärlitteraturen som en möjlig ingång till vidare läsning. Uppsatsen påvisar en fortgående tradition, hos de intervjuade lärarna, att relatera litteratur mot en abstraktion av högt och lågt och därmed förmedla en tradition av läsning av högre litteratur. Uppsatsförfattarna framhåller att det inte finns stöd för detta tankesätt i dagens ämnesplaner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject högt och lågt
lärare
populärlitteratur
skönlitteratur
svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics