Lust att lära matematik

DSpace Repository

Lust att lära matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lust att lära matematik
Author Hildrup, Marie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med min uppsats är att undersöka på vilket sätt variation av ett fenomen i rumsuppfattning har betydelse för lusten att lära. Jag har undersökt om barn får en djupare förståelse och känsla av lust att lära matematik om de får erfara och uppleva rumsuppfattning på olika sätt vid tre olika lektionstillfällen. Jag har genom tre deltagande observationer som jag själv utformat och en avslutande intervju med vart och ett av barnen, gjort denna studie. Min frågeställning i studien är följande: På vilket/vilka sätt kan en varierad undervisning ha betydelse för barns lust att lära rumsuppfattning? Teorin för mitt arbete är variationsteorin som är en teori om lärande som lägger fokus på vilka olika sätt man kan erfara något. Det är variationen som är det väsentliga i kunskapsprocessen. Jag ser variation i undervisningen som en förutsättning för både lust och lärande. Variation innebär att det finns olika sätt att förstå samma fenomen och att se hur detta fenomen varierar. Detta har betydelse då man lär sig. Studien visade att barnen deltog med stor lust och motivation. De visade förståelse vid resonemang under lektionerna. Den varierade undervisningen medförde att barnen insåg att former finns runt omkring oss överallt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förskola
lust
lärande
matematik
motivation
variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/15472 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics