Lust att lära matematik

DSpace Repository

Lust att lära matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lust att lära matematik
Author Sandström, Marie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka på vilket sätt variation av ett fenomen har betydelse för barnen att känna lust att lära. Att mäta lust är inte så lätt men i rapporten Lusten att lära står det att engagemang, aktivt deltagande i lärandesituationer, intensitet och iver hos eleven kan ses som uttryck för lusten att lära. Variationsteorins grundfråga som min studie grundar sig på är - på vilka sätt kan just det här erfaras? Det är variationen som är det väsentliga i kunskapsprocessen. Läraren kan skapa förutsättningar för lärande vilket är mitt mål. Jag gör detta för att få en insikt och kanske bidra till ökad förståelse och kunskap om hur man på ett bra sätt kan ge barnen i förskolan ett meningsfullt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förskola
lust
lärande
matematik
motivation
variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/15473 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics