Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahlvid, Madeleine
dc.contributor.author Landin, Birgitta
dc.date.accessioned 2013-06-10T07:08:10Z
dc.date.available 2013-06-10T07:08:10Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15475
dc.description Ortopediska kliniken i Malmö tog emot flest utlokaliserade patienter 2012 av samtliga kliniker på Skånes Universitetssjukhus. Detta innebär att patienten vårdas på en vårdenhet som inte är specialiserade på den aktuella diagnosen och vårdas av sjuksköterskor med kompetens av annan specialitet, vilket kan innebära potentiella patientsäkerhetsrisker. Upplever sjuksköterskan att hens yrkeskompetens förändras vid vård av dessa patienter och på vilket sätt? Upplever sjuksköterskan att det påverkar omvårdnaden av patienten och på vilket sätt? Innebär det någon patientsäkerhetsrisk att vårda utlokaliserad patient på sin ordinarie avdelning? Elva sjuksköterskor intervjuades med ett hermeneutiskt perspektiv på studien med Patricia Benners teori om kompetensnivåer som teoretiskt ramverk. De flesta deltagarna upplevde en skillnad i omvårdnaden vid vård av utlokaliserad patient. Främst när det gäller mobiliseringen. Resultatet kunde inte visa på om sjuksköterskan förändrade sin yrkeskompetensnivå enligt Benner. De flesta deltagarna upplevde att det förekommer risker i patientsäkerheten vid vård av utlokaliserade patienter. Resultatet av studien visar, att det är viktigt att patienterna vårdas där rätt kompetens finns. en_US
dc.description.abstract The Orthopedic Clinic in Malmö received most satellitepatients during year 2012 of all clinics at Skånes Universitetssjukhus. This results in that the patient receive care in a ward that is not specialized at the patients current diagnosis. It also means that the nurses giving care have professional competence from another speciality. This might lead to potential safety risks for the patient. Does the nurse experience altered competence while caring for satellitepatients? Does the nurse experience that the care given is altered and in what way? Does it result in any safety risk for the patient to be a satellitepatient? Eleven nurses were interviewed in a hermeneutic perspective with Patricia Benner´s theory about different stages of competence as a framework. The most of the participants experienced a difference in caring for satellitepatients compared to orthopedic patients. Mostly regarding physical activity. The result didn´t show if the participants altered professional competence according to Benner. The most participants experienced risks in patientsafety in caring satellitepatients. It´s important that patients are cared for in the proper ward where the professional competence exists. en_US
dc.format.extent 24 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Omvårdnad sv_SE
dc.subject patientsäkerhet sv_SE
dc.subject utlokaliserad patient sv_SE
dc.subject vårdplatser sv_SE
dc.subject yrkeskompetens sv_SE
dc.title Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete om ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics