Lärplattformar - En ny arena för lärande?

DSpace Repository

Lärplattformar - En ny arena för lärande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärplattformar - En ny arena för lärande?
Author Göransson, Annika
Date 2013
Swedish abstract
Allt fler kommuner införskaffar idag lärplattformar att användas i skolor, men ofta saknas kunskap kring hur elevens lärande påverkas. Denna studie undersöker detta utifrån tre olika aspekter; kontext, ansvar och självreglerat lärande. En sociokulturell teori och en teori för självreglerat lärande används för tolkning och analys. Undersökningsmetoden är en enkätsstudie med både lärare och elever som informanter. Studiens resultat styrker i hög grad tidigare forskning på området och visar att elevers och lärares uppfattning är att lärplattformen har möjligheter att underlätta lärandet för elever och att detta i sin tur kommer att innebära ett större ansvarstagande i de egna studierna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Lärplattform
Learning Management system
LMS
självreglerat lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/15488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics