Sammanställning av Handslagsdialoger mellan RF och SF

DSpace Repository

Sammanställning av Handslagsdialoger mellan RF och SF

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Sammanställning av Handslagsdialoger mellan RF och SF
Author Åkesson, Joakim
Date 2005
Swedish abstract
Under våren 2005 ägde dialoger rum mellan Riksidrottsförbundet (RF) och ett antal specialidrottsförbund (SF) om hur SF upplevt Handslagets första år. Denna rapport är en sammanställning av dessa dialoger. Studien syftar till att tillhandahålla en överskådlig representation av hur förbunden besvarat frågeställningarna under dialogerna. Följande bild av Handslagets första år (från SF:s perspektiv) framträdde vid sammanställningen av dialogerna: Generellt sett har de flesta förbund positiva erfarenheter av Handslagets första år. Men få förbund har odelat positiva känslor. Det vanligaste är att positiva känslor i störst utsträckning präglar synen på det första året men att negativa känslor också gör sig gällande. Det finns många saker förbunden lyckats bra med under Handslagets första år. SF:en är i stor utsträckning nöjda med vad de lyckats åstadkomma. Även om förbunden lyckats bra med många saker under satsningens första år har året inte varit friktionsfritt. Svårigheter som förbunden tvingats hantera och/eller förhålla sig till har varit många och, i viss utsträckning, diversifierade.
Publisher Riksidrottsförbundet
Pages 13
Language swe (iso)
Subject Sport
Sport Science
Sport Studies
Sport Politics
Sport Federations
The Swedish Sports Movement
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics