“Rumsrena eller rasister?” Värdekonflikter i läroböcker mellan Sverigedemokraterna och skolans värdegrund

DSpace Repository

“Rumsrena eller rasister?” Värdekonflikter i läroböcker mellan Sverigedemokraterna och skolans värdegrund

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Evelina ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Rumsrena eller rasister?” Värdekonflikter i läroböcker mellan Sverigedemokraterna och skolans värdegrund
Author Dahlstrand, Evelina
Date 2013
Swedish abstract
Jag har med kritisk diskursanalys som metod och teori undersökt hur det politiska partiet Sverigedemokraterna (SD) och den värdekonflikt som finns mellan dem och skolans värdegrund framställs i samhällskunskapsböcker. Texterna jag analyserat är beskrivningar och förklaringar av begrepp, företeelser och ideologier som tillskrivs SD i läroböckerna. SD beskrivs som ett litet parti i förändring som tjänar en oförtjänt stor roll i partipolitiken. Att de kommit in i det etablerade politiska sammanhanget är på grund av att de försökt städa rent partiet från främlingsfientlighet och rasism. SD beskrivs vara konservativt, nationalistiskt och främlingsfientligt samt motståndare till mångkultur, vill assimilera invandrare och stoppa invandring till Sverige. Resultatet visar att den framställda bilden av SDs politik och ideologi i många av läroböckerna står i värdekonflikt med skolans värdegrund som till skillnad från SD förespråkar bland annat mångkultur och aktiva insatser mot intolerans och främlingsfientliget. Desto fler förklaringar och komplexa beskrivningar som finns på de ideologier, begrepp och företeelser i läroböckerna som sammankopplas med SD desto tydligare visar resultatet värdekonflikten mellan dem och skolans värdegrund. Att SD beskrivs på olika sätt i läroböckerna visar på att det finns en osäkerhet i och ingen enhetlig bild av hur SD ska behandlas i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject kritisk diskursanalys
läroböcker
Sverigedemokraterna
skolans värdegrund
värdekonflikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/15496 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics