Rökning på skolgården En jämförelse mellan två olika skolors skillnader i förhållning till rökning - Smoking in the schoolyard A comparison between two different schools attitudes to smoking

DSpace Repository

Rökning på skolgården En jämförelse mellan två olika skolors skillnader i förhållning till rökning - Smoking in the schoolyard A comparison between two different schools attitudes to smoking

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rökning på skolgården En jämförelse mellan två olika skolors skillnader i förhållning till rökning - Smoking in the schoolyard A comparison between two different schools attitudes to smoking
Author Brorsson, Tobias
Date 2013
Swedish abstract
Med min bakgrund som blivande geografi och idrottslärare har jag valt att undersöka rökning på två olika skolor med skilda socioekonomiska och geografiska förhållanden. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det fanns för lagar, regler och direktiv för skolan gällande ungdomsrökning. Syftet var också att belysa skolornas förhållning till rökning skiljer sig åt och om det har någon koppling till vilket område de befinner sig i. Detta har undersökts dels genom den svenska skolans olika styrdokument, dels genom en enkätundersökning till rektorerna på två olika skolor. Undersökningen visade att det fanns tydliga skillnader i vilken vilket förhållningssätt dessa skolor hade till ungdomsrökning. Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att det saknas klara gemensamma direktiv om vad som gäller med ungdomsrökning på skolorna. Detta kan förklaras med att lagarna är tvetydiga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Hälsa
Socioekonomi
Ungdomsrökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15497 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics