YALLA TRAPPAN - En kvalitativ studie om integration, segregation och socialt företagande

DSpace Repository

YALLA TRAPPAN - En kvalitativ studie om integration, segregation och socialt företagande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title YALLA TRAPPAN - En kvalitativ studie om integration, segregation och socialt företagande
Author Hedlund, Catja ; Jansdotter, Embla
Date 2013
English abstract
Sweden today is looked upon as one of the worst countries at integration in Europe, the gap between the wealthy and the poor is escalating and the segregation between people origin from Sweden and people from other backgrounds are increasing. To be able to turn around the negative development of the Swedish society several new social projects have started but only a few of them have become a permanent operation. One of these operations that show positive results are Yalla Trappan. This operation was from the beginning a project that focused on integrating people through work, but today it is a successful social enterprise in Rosengård in Malmö, Sweden. Through a theorization of the word integration in the contexts of segregation, labor and social entrepreneurship we have tried to investigate what the concept of integration actually means. As an example of how you could view integration we have studied the social enterprise Yalla Trappan and investigated how the women perceive their situation there. To be able to proceed with this project we have taken part of essential literature, relevant articles and scientific research on the subject. We were also able to take part of interviews made with the women at Yalla Trappan and made interviews ourselves with the chairman of the board and an intern at Yalla Trappan. The results of our study could be subsumed in a handful of concepts that explain what it is that makes Yalla Trappan work so well. These concepts are: a meaningful occupation, participation, responsibility, solidarity, the feeling of that one is allowed to develop at their own pace, joy, pride and support and a relaxed working environment.
Swedish abstract
Sverige ses idag som ett av de sämsta länderna på integration i Europa, klyftorna mellan rika och fattiga vidgas och segregationen bara ökar mellan etniska svenskar och personer med utländsk härkomst. För att vända denna negativa utveckling av det svenska samhället har ett flertal olika sociala projekt startats men endast ett fåtal av dessa har senare blivit permanenta. Ett av dessa projekt fick en fantastisk respons och är idag en fast verksamhet vid namn Yalla Trappan. Yalla Trappan var från början ett arbetsintegrerande socialt projekt, men numera bedrivs verksamheten som ett framgångsrikt socialt företag i Rosengård, Malmö. Genom teoretisering av begreppet integration som vi sedan ställt i relation till segregation, arbete och socialt företagande har vi försökt utreda vad integration kan innebära. Som ett exempel på hur integration kan se ut har vi valt att studera det sociala företaget Yalla Trappan och undersöka hur kvinnorna uppfattar det arbete som sker i verksamheten. För att kunna genomföra detta arbete har vi använt oss av väsentlig litteratur och relevanta artiklar samt forskning inom ämnet. Dessutom har vi tagit del av intervjuer som gjorts med kvinnorna på Yalla Trappan och själva genomfört intervjuer med ordförande för styrelsen och med en studentkandidat på Yalla Trappan. Resultatet av arbetet visar på några grundläggande faktorer som gör att Yalla Trappan som socialt företag fungerar för de kvinnor som antingen arbetar eller praktiserar där. Dessa faktorer är: en meningsfull sysselsättning, delaktighet, ansvar, gemenskap, känslan av att man får utvecklas i sin egen takt, glädje, stolthet och stöd hemifrån och en avslappnad arbetsmiljö.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject integration
segregation
socialt arbete
socialt företagande
Yalla Trappan
Handle http://hdl.handle.net/2043/15504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics