Lärarnas erfarenheter av matematikundervisningen genom åren

DSpace Repository

Lärarnas erfarenheter av matematikundervisningen genom åren

Details

Files for download
Icon
Lärarnas erfarenheter ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas erfarenheter av matematikundervisningen genom åren
Author Papadopoulos, Alexandros
Date 2013
Swedish abstract
Skolverket har kommit med en ny läroplan Lgr 11, med förhoppning om att ändra utvecklingen i de svenska skolorna, angående elevernas svaga kunskaper i matematik. Det har debatterats och skrivits mycket om just de svenska elevernas svagheter i matematik både nationellt och internationellt. Mitt syfte med detta arbetet har varit att undersöka lärarnas erfarenheter (deras empirier) genom åren. Genom deras synpunkter och de gällande läroplanerna under åren, har min tanke varit att fånga upp deras åsikter om utveckling i matematik och varför det har gått åt detta håll. Besitter lärarna med kunskaper som är intressanta för vidare undersökning? Undersökningen har gjorts med en enkät, samt med möjlighet för lärarna att skriva egna kommentarer. Undersökningen visar att undervisningsmetod och lärarnas arbetssätt har inte förändrats nämndvärt genom åren och att lärarna efterlyser mer engagemang av föräldrar i elevernas skolgång. Lärarna anser även att mobiltelefoner har en störande effekt på lektionerna. När det gäller disciplin och ordning anser lärarna att det är oförändrat jämfört med innan. Angående elevernas kunskapsnivå i matematik, anser lärarna att eleverna idag är svagare i jämförelse med när de själva var elever och att de olika läroplanerna inte har bättrat på deras lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Disciplin och ordning
Lärarens/elevens arbetssätt
Läromaterial
Läroplan
Undervisningsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/15511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics