Språkvalet i grundskolan

DSpace Repository

Språkvalet i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Enkätundersökning ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Språkvalet i grundskolan
Author Falk, Susanne
Date 2013
English abstract
Within the framework of the Swedish Education Act of 1994 the students begin their third language in sixth grade, Elementary school. The variety of languages to choose from is in general French, Germany and Spanish. It is important to mention that it is optional and that the student can drop out of this class fairly easy. Owing to this, the school has an important responsibility. Teachers need to individualize their instructions; information about the choice of language needs to be carried out in a clear way and finally the teachers´ skills have to be up to date. This survey is carried out by the means of a questionnaire and it attempts to analyze on what grounds the students in sixth and ninth grade from one school in a small community in Sweden have made their choice of language. The second aim is to pinpoint what these students appreciate in the syllabus. Third and last aim of this survey is to evaluate whether these students are willing to take part in how their language lessons are carried out. The result shows that the students in sixth grade generally think that their language choice is fun whereas the students in ninth grade in general have chosen their language because it is useful. It is evident that the students appreciate their syllabus but they would like more media in the classroom. They also would like more authenticity in their language education. They have come up with a wide variety of ways to conduct the language lessons which have inspired me a lot. As a future French/English teacher it is a bit sad that no one in sixth grade takes French this year and that the number of students in French gradually has lowered since the nineties. Today the most popular language in Swedish school seems to be Spanish, second place Germany and third place French.
Swedish abstract
Eleven kan välja franska, spanska eller tyska inom ramen för moderna språk inför åk 6. Det är en möjlighet som finns sedan Lpo 94. Innan dess påbörjades det andra språket i åk 7. Språkvalet är dock ett (mjukt obligatorium) vilket i princip innebär att de kan välja bort ämnet moderna språk och istället läsa mer svenska eller engelska (Skolinspektionen, 2010). Språkvalet ställer på grund av den här valmöjligheten höga krav på grundskolan. För att eleven ska stanna kvar i undervisningen bör skolan fullfölja viktiga bitar i språkvalet. Det gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen. Syftet med den här studien är att analysera vad eleverna på en grundskola i en mindre kommun i Skåne har för motiv/skäl till sina val i moderna språk. Bisyftet är att analysera vad eleverna tycker är viktigt i sin språkundervisning. Slutligen fokuserar studien på deras tankar kring hur undervisningen skulle kunna vara. Urvalet av grupp är åk 6 och åk 9 på en skola i Skåne. Arbetet med studien inleddes med att söka på ”Språkval” och då hittade jag mycket information från framför allt Skolverket och Skolinspektionen. Parallellt med inläsningen i ämnet sammanställde jag enkäter som delades ut till språkklasserna i åk 6 och åk 9 på nämnda grundskola. Resultatet visar att de gjort sina språkval mot bakgrund av intresse och nyttoaspekt. Åk 6 och åk 9 skiljer sig åt i flera avseenden, vilket kan bero på mognad och skiftande information inför språkvalet. Åk 6 svarar i större utsträckning att de tycker att deras språkval är ”roligt” medan åk 9 i högre utsträckning svarar att de valt sitt språk därför att det är ”brett”. Ingen i åk 6 läser franska i år vilket 10 elever i åk 9 gör. En slutats att dra utifrån den här studien är att franska är ett språk som få vill läsa. Tyska är inte längre lika populärt som det var i början av 90-talet. I dag vill en betydande majoritet läsa spanska. Det framgår av resultaten av den här empiriska studien och det är också tydligt ur ett nationellt perspektiv (Skolverket.se). Eleverna i båda årskurserna är över lag positiva till sin undervisning och de har bidragit med många goda idéer på hur de vill utveckla sin undervisning. Redan innan jag genomförde undersökningen hade jag en misstanke om att eleverna vill ha mer multimodala verktyg i sin undervisning. Resultatet bekräftar mina tankar. Eleverna vill ha mer media och mer varierad undervisning i sina språkval.  
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Språkval
Moderna språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/15513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics