De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar

DSpace Repository

De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De arbetar med att stärka och motivera- en studie om personalens arbete i ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar
Author Gometz, Johanna ; Sand, Sara
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ett kommunalt åtgärdsprojekt för arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år samt hur personalen arbetar med deltagarna som medverkar. Följande frågeställningar har formulerats: Hur ser det kommunala projektupplägget ut? På vilket sätt arbetar personalen med deltagarna som medverkar? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med enhetschefen för projektet samt med personal som arbetar i verksamheten. Vi har även genomfört en deltagande observation i syfte att stärka studiens empiriska resultat. Tidigare forskning visar att det finns sparsamt med undersökningar kring kommunala verksamheters innehåll samt studier som visar om de arbetar efter någon särskild metod. För att analysera det empiriska materialet och därmed bidra med teoretisk förklaring till hur personalen arbetar har empowermentbegreppet, som en process på individ- och gruppnivå använts. Analysen byggs även på Motivational Interviewing, [MI-metodens] principer och begrepp: empati, diskrepans, ambivalens samt ”rulla med motstånd”. Slutligen har vi valt att behandla begreppen: gruppdynamik och inducerade krafter, då vi syftar till att förklara hur individers åsikter, attityder och beteenden kan förändras genom en grupp. Analysen visar att personalen i projektet arbetar med att uppnå individuella målsättningar utifrån gruppen. Huvudresultatet visar att personalens arbetssätt grundas på den empowermentinspirerade MI-metoden vars princip bygger på att individen själv har förmåga och kapacitet att ta sig vidare mot ett önskvärt mål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ungdomsarbetslöshet
kommunalt åtgärdsprojekt
empowerment
autonomi och inducerade krafter
Handle http://hdl.handle.net/2043/15524 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics